IMG 7793

Hvad skal strategien for ungdyr være i din besætninger?

Bevæger man sig ud på veje, man ikke tidligere har betrådt, er det en fordel at have et kort, så man kan planlægge en rute og undgå faldgruber. Lidt på samme måde er det med SimHerds analyser. De sætter tal på forskellige scenarier og gør det lettere for dig at vælge den ungdyr-strategi, der passer bedst til din specifikke bedrift. Og lad det være sagt med samme. SimHerd har haft travlt det seneste år. Det fortæller konsulent Ruth Davis.

- Bare i Viking er der udarbejdet over 500 besætningsanalyser, hvor størstedelen af beregningerne handlede om brug af kødkvæg på malkekvæg, siger hun og tilføjer:

- SimHerd har hjulpet med at sætte avlsstrategien og ud fra de faciliteter, der er på den givne bedrift, at finde den bedste vej at gå. Ikke mindst hvad angår ungdyrstrategi.

Analyse gjorde en forskel
Det kan de tale med om på Vejgården, Nordenskov nær Varde. Den bliver drevet af Kristian Clausen og hans søn Kasper Clausen. Generationsskiftet er imidlertid i gang og i en meget nær fremtid, er det Kasper Clausen, som alene skal træffe beslutningerne på bedriften.

- Vi var startet så småt med kødkvæg, men analysen var med til at gøre, at vi skruede op, så vi nu bruger 50 procent kødkvæg, uden vi kommer til at mangle kvier til mælkeproduktion, siger Kasper Clausen og forklarer, at der hvert år skal bruges 160 kvier til indskiftning i besætningen.

Tager udgangspunkt i DMS
Ifølge Ruth Davis bliver SimHerds analyse primært til på baggrund af oplysninger om den enkelte bedrift fra DMS, samt interviews med kvægbrugerne og i samarbejde med avlsrådgiveren, der også afleverer den rapport, der bliver udarbejdet, til kvægbrugeren.

- Ud fra rapporten kan kvægbrugeren se, hvad der bedst passer til bedriften, siger Ruth Davis og forklarer, at der bliver opstillet flere scenarier. Eksempelvis, hvad resultatet bliver, hvis man er forsigtig, og hvor mange penge der er at hente, hvis man går til ekstremerne.

- Tit ender kvægbrugeren midt i mellem og justerer i stedet år for år, siger Ruth Davis.

IMG 7912

Den gyldne middelvej
Der er 638 årskøer på Vejgården, hvor der hvert år kommer omkring 700 kalve til verden. Derfor har der været brug for at lægge en strategi for, hvad der skulle ske med de mange kalve.

- I analysen blev det undersøgt, hvad konsekvenserne ville være, hvis vi brugte kødkvægssæd på 30, 50 eller 70 procent af vores dyr. Vi valgte den gyldne middelvej, siger Kasper Clausen.

På den bedste halvdel af kvierne bliver der således brugt X-Vik, mens der på den ringeste del bliver brugt konventionel sæd. Også på de 40 procent bedste førstekalvskøer bliver der brugt X-Vik. 50 procent af køerne får som sagt kødkvægssæd, mens der bliver bruget konventionel på den sidste del. Kasper Klausen afventer i øvrigt flere data på ProCross, så det bliver muligt at lave genomisk selektion. Når dette sker, vil han overveje at bruge endnu mere kødkvægssæd.

Understøtter beslutning
Akkurat som på Vejgården har mange kvægbrugere overvejet, hvilken vej de vil gå inden de får SimHerd-rapporten i hånden.

- Tit har de taget beslutning på forhånd, men har behov for at se de sidste beregninger, der understøtter beslutningen. Det er også en måde, hvorpå kvægbrugeren kan få afprøvet sine idéer og se, om det nu også er den rigtige beslutning, han er ved at tage. Vi tester forskellige idéer og finder frem til den bedste løsning, siger Ruth Davis.

- Men det er den enkelte landmand, der i sidste ende selv bestemmer sin strategi. Vi kommer med en vejledning, og så er det op til landmanden at træffe den beslutning, han har det bedst med.

Færdigfeder kvier
På Vejgården brugte man SimHerd rapporten til at understøtte beslutningen om at færdigfede cirka 150 af kødkvægskvierne på bedriften.

- Vi har plads til 700 kvier i vores system, så vi har pladsen, siger Kasper Clausen og tilføjer, at der også har været det økonomiske råderum til at kunne lave investeringen. Kødkvægskvierne er færdigfedet efter 22 mdr. og bliver afregnet med mellem 12.000 kr. og 14.000 kr. Det har været et klart valg selv at færdigfede kvierne, forklarer Kasper Clausen.

- Jeg kan simpelthen ikke forlige mig med, at vi får så lidt for nogle ellers gode og sunde dyr, forklarer Kasper Clausen og tilføjer, at SimHerd-rapporten satte tal på beslutningen.

- Vi kunne se, hvad eksempelvis foderomkostningerne ville blive, hvor break-even ville være, og om hvor meget vi kunne tjene.

Fakta:
Vejgården I/S, Varde
Ejet af Kristian og Kasper Clausen
Antal årskøer: 638
Årsydelse pr. ko: 9.872 kg EKM