Tilbagekøbsaftaler på kvier solgt til VikingEmbryo

Fremover er det muligt at købe sin højindekskvie retur efter endt skylning i VikingEmbryo programmet.
Dette gælder kvier, som er skyllet på Risbak eller hos Ole Simonsen. Muligheden for tilbagekøb af skyllekvier gælder for kvier solgt i marts og fremover. Informationen om tilbagekøb
vil være at finde i kontraktaftalen, der laves i forbindelse med salget af kvien. Prisen for tilbagekøb er 1.500 euro per kvie i tilbagekøb, hvilket også dækker transportomkostningerne.

VH Python Daughter No 2223610740 Michael Jensen Hammel
VH Python datter opdrættet hos Trindkjærgård I/S, skyllet i VikingEmbryo og malker i dag hos Michael Jensen, Hammel.