Thumbnail Viking Bil I Aktion

RYK og VikingDanmark indgår samarbejde

Åbenlyse muligheder for synergier er den væsentligste årsag til, at RYK og VikingDanmark nu kommer under samme tag.

Åbenlyse muligheder for synergier r den væsentligste årsag til, at RYK og VikingDanmark nu kommer under samme tag.

Verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet i Danmark i 1895. I 2003 smeltede 27 kontrolforeninger sammen og blev til fonden RYK. Den 1. januar 2022 begynder en ny epoke for ydelseskontrollen herhjemme. RYK og VikingDanmark har nemlig besluttet at forene sig.

Ifølge VikingDanmarks bestyrelsesformand, Anders Levring, giver det rigtig god mening, at RYK og VikingDanmark arbejder helt tæt sammen.

- Både RYK og VikingDanmark er sat i verden af de danske kvægbrugere for at gøre en forskel. Og der er så mange snitflader og oplagte muligheder for synergier i vores arbejde. Faktisk har VikingDanmark allerede haft et tæt samarbejde med RYK på Sjælland, hvor vores inseminører har hjulpet RYKs kontrolassistenter med mælkeprøver og udstyr, siger Anders Levring.

Han tilføjer, at selv om både RYK og VikingDanmark har et stærkt, digitalt fundament, så venter flere og større investeringer i den digitaliserede infrastruktur forude.

- Det er nødvendigt med investeringer i nye teknologier og digitale værktøjer. I stedet for at vi hver især bruger en masse ressourcer på disse investeringer, er det hensigtsmæssigt, at vi nu arbejder endnu tættere sammen, siger han.

En styrkelse
Ifølge Anders Levring er det styrkede samarbejde mellem RYK og VikingDanmark en klar styrkelse af servicetilbuddet til de danske kvægbrugere.

- Det handler først og fremmest om, at vi sammen optimerer indsamlingen af data. Det er til gavn for den enkelte landmands produktionsstyring. Det er også afgørende for et godt og effektivt avlsarbejde. Her er valide data fundamentet, siger Anders Levring og understreger, at der desuden er mulighed for at profitere af nogle meget konkrete synergier blandt andet i forhold til it-systemer, administration og stordriftsfordele.

Helt oplagt
RYKs bestyrelsesformand, Michael Jensen, er enig og understreger, at der har været en tillidsfuld dialog undervejs i processen, hvor kvægbrugeren hele tiden har været i centrum.

- Personligt mener jeg, at tiden er inde til, at den danske kvægklynge rykker tættere sammen og samarbejder om koen. Vi skal i fremtiden ikke være hinandens konkurrenter, hvis vi skal fortsætte udviklingen af kvægbruget. Og VikingDanmark og RYK passer på mange måder rigtig godt sammen. Jeg synes, det er helt oplagt med et tættere samarbejde. Og timingen er helt rigtig. I den fremtid, vi ser ind i, er ydelseskontrollen meget anderledes, end den vi kender i dag. Data vil flyde frem og tilbage og meget hyppigere. Og det typiske kontrolarbejde bliver markant anderledes. Det er den fremtid, vi nu ruster os til i samarbejdet med VikingDanmark, siger han.

- Valide data bliver endnu vigtigere i fremtiden. Vi skal fremover kunne dokumentere endnu mere på bedriftsniveau, og data vil også være utrolig vigtige på den politiske dagsorden. Derfor har det været vigtigt at sikre, at arbejdet omkring kontrolarbejdet og indsamlingen af data forbliver på landmandens hænder. Derfor giver det mening, at vi forener os med VikingDanmark. Mange andre steder i verden ser vi, at det er de private leverandører til landbruget, som indsamler og ejer data, tilføjer Michael Jensen.

Service ændrer sig ikke
Bestyrelsesformanden understreger, at dagligdagen og RYKs service på den enkelte bedrift ikke ændrer sig.

- Jeg vil gerne slå fast, at den enkelte kvægbruger ikke umiddelbart kommer til at mærke sammenlægningen af RYK´s og VikingDanmarks aktiviteter. Det er andre steder end på staldgangen, der er synergier at hente. Den enkelte landmand og medarbejderne i marken vil ikke mærke de store ændringer på den korte bane. Ændringerne vil ske løbende og i den takt det tjener kvægbrugerens ønsker og behov, siger Michael Jensen.

Det indgåede samarbejde mellem VikingDanmark og RYK samt de juridiske detaljer skal nu drøftes med Erhvervsstyrelsen, da RYK er en erhvervsdrivende fond