Er du opmærksom på proptrækkerklove?

Klovbeskærerne registrerer flere dyr med proptrækkerklove og flere landmænd er også blevet opmærksomme på de ”skæve” klove som oftere trænger til at bliver klovbeskåret.

En proptrækkerformet klov er en abnorm klovform, hvor kloven er roteret i længderetningen. Proptrækkerklove slides ikke normalt og skal oftere beskæres end ”normale” klove. Det kræver viden og øvelse at beskære en proptrækkerklov, da klovbenet ligger tættere på sålen ved ydervæggen og man derfor let kommer til at skære igennem sålen.

20211011 172708824 Ios

Avl
Årsagen til proptrækkerklove er ukendt, men traditionelt har man betragtet det som et genetisk problem og man har frarådet at avle på tyre og køer med proptrækkerklove. Denne teori har været baseret på relativt få dyr så det er usikkert, hvor stor en rolle avlen spiller. Dog kan man i registreringerne fra klovbeskærerne se at der er halvanden gang så mange proptrækkerklove hos Jersey køer end
hos de andre racer. Det kan antyde at genetik har en vis indflydelse. Ved beregninger har man dog fundet at en meget lav arvbarhed på proptrækkerklove.

 

Sand
Sand i sengebåsene til unge dyr virker til at fremme udviklingen af proptrækkerklove. Teorien for hvad der sker er 1. Klovbenet inde i kloven er ”blød” i nogle vækstlinjer og vokser på
kvier og unge køer frem til 36 månedsalderen. I perioden kan knoglen påvirkes af udefra kommende kræfter, lige som man kender det fra børn der går i for små sko.
2. Klovsålen slides tynd af sandet på gulvet, og derfor bæres en stor del af vægten på klovvæggen.
3. Kvierne står godt fast på et gulv med sand og kan derfor række langt frem efter foder uden af falde.
4. Benene er ofte lidt udad roterede så dyrene sætter af med inder-kloven når de går og står og rækker efter foderet.
5. Fanggitter giver kvier og køer mulighed for at presse skulderen imod og de kan lægge pres inderklovene.
6. Kombinationen af stort pres på inderkloven, tynde såler og et klovben i vækst kan få knoglen til at dreje og udvikle sig til en proptrækkerklov.

Det er ikke kun i sandstalde man ser problemet men også i stalde, hvor gulvet er rillet meget aggressivt så man får samme effekt med stort slid på sålen og et meget skridsikkert underlag.

 

Forebyggelse
Sand i sengebåsene er godt for komfort og dyrevelfærd, men har en uheldig effekt på klovene. Nogle dyr kan muligvis være genetisk disponeret for at udvikle proptrækkerklove.

Her er nogle af de ting du kan gøre for at mindske udviklingen af proptrækkerklove
• Skub foder ind flere gange om dagen.
• Vinkle fanggitteret så det hælder lidt ud.
• Brug ikke sand til kvier under 12 måneder.
• Fjern fanggitteret hos de små kvier og erstat med en nakkebom.
• Beskær kvierne når de er erklæret drægtige og beskær dyr med proptrækkerklove oftere.
• Få lavet klovregistreringer så du ved, hvilke dyr der har proptrækkerklove.
• Mistænker du at det er et genetisk problem, så tag dyr med proptrækkerklove ud af avlen ved f.eks. at bruge kødkvægssæd, men tag en snak med din avlsrådgiver først.

Et stigende problem?

Klovbeskærerne registrerer flere dyr med proptrækkerklove og flere landmænd er også blevet opmærksomme på de ”skæve” klove som oftere trænger til at bliver klovbeskåret. Synes du proptrækkerklove er et problem i din besætning, så tag en snak med din