HERO (5)

VikingDanmark bliver medejer af Goat Improvement Company

Bestyrelsen i VikingDanmark har efter nærmere analyse besluttet at købe 33% af Goat Improvement Company, som er et hollandsk avlsselskab for geder.

Alle aktiviteter vil foregå udenfor Danmark og det er som sådan ikke noget der skal markedsføres i Danmark.

En af stifterne i GIC er Jehan Ettema, som også står bag SimHerd A/S, som Viking ejer 51 % af. Jehan fortsætter uændret i begge firmaer.
 
Argumenterne for investeringen i GIC er at mælkeproduktion med geder er i vækst verden over, og vi kan understøtte en produktion med knappe vandressourcer. Derudover har vi både stort know-how, modeller og værktøjer fra kvægavl, som kan kopieres til geder. Hertil er genteknologien fra kvæg mulig at genbruge ved gedeavl. Vi ser tilmed at avl inden for geder er ikke systematisk og udviklet som i kvæg, og dermed et stort potentiale. På mange eksportmarkeder for sæd og levedyr af kvæg vil det give mening at have genetik fra geder med, da der i mange lande er vækst i begge mælkeproduktioner – her er stor synergi ved at have begge dele. Slutteligt vil ny viden om avl og opformering via licenser og royalty, give ny viden og erfaringer til kvægavlen.

 

Goat Improvement Company (GIC) er et avlsselskab for malkegeder som er stiftet i 2020 af Dirk-Jan van Horssen og Jehan Ettema. I samarbejde med 19 kernebesætninger fordelt over 7 lande, forfølger GIC deres mission: at levere genetik til gedemælksproducenter, som forbedrer dyrenes produktion, sundhed, holdbarhed og effektivitet, med en forskningsbaseret tilgang.

”VikingDanmark er en drømmepartner for GIC, da en af vore visioner er udvikling af et totalindeks i lighed med NTM blot for malkegeder.” siger Jehan, som i dag er direktør i GIC.

”Det er fantastisk for os at inddrage VikingDanmarks erfaringer med arbejdet omkring et balanceret avlsmål som NTM, men også Vikings erfaring med tæt samarbejde med landmænd og rådgivning på et højt fagligt niveau. Vi har mange ambitioner til fælles” fortsætter Jehan. Udover at GIC har ladet sig inspirere af VikingDanmark, forsøger GIC også at bruge stærke elementer fra svineavl. Der arbejdes i dag med en udvalgt gruppe af kernebesætninger, der er placeret udenfor Danmark. I disse besætninger afprøves den bedste genetik fra GIC’ eget avlsprogram. I kernen fremstilles næste generationen af bukke, og yderligere har besætningerne også mulighed for at opformere dyr til andre besætninger. ”En meget stærk model” siger Dirk-Jan van Horssen, som har overført meget viden fra sit tidligere arbejde hos Topigs Norsvin. Dirk-Jan koordinerer samarbejdet med kernebesætninger og han er ansvarlig for salg samt forretningsudvikling.

For VikingDanmark handler medejerskabet i høj grad om synergier på flere områder: ”Vi synes det er spændende at bistå GIC i deres mission, men vi regner også med, at vi kan lade os inspirere af deres måde at arbejde med kernebesætninger og opformering af dyr.” siger Hans Peter Bay, direktør i VikingDanmark. ”Vi har ingen interesse i produktion af gedemælk i Danmark, men bestyrelsen i VikingDanmark har valgt at arbejde sammen med GIC, for at blive klogere på den rolle gedemælk spiller i verden. Det handler om at udvide horisonten og lade sig udfordre” fortsætter Hans Peter.

­­VikingDanmark ser det som en investering i endnu et forretningsområde, der både på kort og lang sigt skal bidrage til danske kvægbrugeres økonomi.

Ged

Fakta

Basen for GIC er i dag primært Holland, hvor 12 ud af de 19 kernebesætninger er. På sigt vil GIC dog være en international virksomhed, da der i dag allerede arbejdes med besætninger i England, Frankrig, Grækenland, USA og Zimbabwe. Holland har i alt næsten 500.000 malkegeder. GIC har stor fokus på de dele af verden, hvor der traditionelt malkes geder. I Afrika er der 75 million geder, antallet af geder er steget med godt 30 % i de sidste 10 år og både befolkningen men også middelklassen vokser i mange Afrikanske lande. Geden har et antal fordele i forhold til køer: geden er mere nøjsom med både foder og vand og det er billigere at etablere en gedefarm end en kvægfarm.