Hero Koviden

Nyt samarbejde skal styrke kvægrådgivningen i Danmark

Forpligtende og tæt samarbejde mellem kvægbrugets store spillere skal løfte kvægrådgivningen i Danmark.

KO-VIDEN – det er navnet på et nyt rådgivningssamarbejde, som skal styrke kvægrådgivningen i Danmark og dermed dansk kvægbrug. Parterne, som netop har underskrevet kontrakt om et samarbejde, er KvægXperten, LandboNord, VKST, Velas, Sagro, Syddansk Kvæg, Landbrug & Fødevarer, VikingDanmark og SEGES Innovation.

 

Samarbejdet indebærer bl.a., at parterne forpligter sig til at bidrage med både viden, menneskelige ressourcer og økonomi – eksempelvis i forbindelse med udviklingsprojekter og ekspertgrupper.

 

Et af de første konkrete tiltag bliver at nedsætte ekspertgrupper indenfor en række fagområder – eksempelvis kalveområdet.  Ekspertgrupperne tager fat i den nyeste viden fra både ind- og udland og sikrer, at rådgiverne har den med ud til landmændene. Ydermere skal grupperne sørge for, at aktuelle problemstillinger tages med i forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

 

Hurtigere flow af viden og erfaring på tværs
Formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, lægger ikke skjul på, at han er begejstret for KO-VIDEN.
- Med et tættere og gensidigt forpligtende samarbejde sikrer vi et hurtigere flow af viden og erfaring på tværs af rådgivningen. Det, at kompetencer lægges sammen, vil skabe synergi og styrke udviklingen af både rådgivningen, rådgivningsprodukter og af værktøjer til kvæglandmændene, forklarer Christian Lund.

 

Endnu skarpere rådgivere
Også formand for VikingDanmark Anders Levring ser frem til samarbejdet:

- I Viking vil vi gerne bidrage til, at viden hurtigst muligt bliver delt og dermed giver værdi for kvægbrugeren. Med et tæt samarbejde i KO-VIDEN skaber vi rammer og rum til udvikling af endnu skarpere rådgivere - til gavn for hele branchen, forklarer Anders Levring.

 

Effektiv implementering på bedrifterne

Blandt de deltagende DLBR-virksomheder glæder formand for faggruppe kvæg i SAGRO, Kristian Gade sig også over det nye samarbejde, og han ser frem til en konstellation, hvor rådgivningen står endnu tættere sammen om udvikling og vidensdeling.
- For mig at se, er det helt nødvendigt i denne tid, hvor vilkårene for kvægbruget er så hastigt under forandring, lyder det fra Kristian Gade.

 

Rådgivningschef i LandboNord Merete Lehmann Andersen siger: “Vi ser frem til et styrket samarbejde på tværs af vores kvægrådgivninger, hvor et styrket netværk og sparring på tværs vil være med til at udnytte alle de kompetencer vi har til at styrke landmandens bundlinje og sikre at rådgiverne altid er opdateret med nyeste viden”.

 

Hun bakkes op af formand Nis Hjort i Velas.
”Med et tættere samarbejde opnår vi ikke bare en fagligt styrket rådgivning, men sikrer også en hurtigere og mere effektiv implementering af ny viden og redskaber ude på bedrifterne, forklarer Nis Hjort.

 

 

Formanden for rådgivningen i Fjordland, gårdejer Lars Kristensen der er repræsenteret via KvægXperten kommenterer, at det er dejligt, at vore kvægrådgivninger har fundet sammen, og nu vil udvikle i flok omkring specialistviden og nye udviklingsprodukter som kommer os alle til gavn.

 

Den enkelte kvægbruger skal fortsat tage fat i sin sædvanlige rådgiver. Men i kraft af KO-VIDEN sikres det, at rådgiveren er helt opdateret på den nyeste viden og værktøjer indenfor sit område. Og han eller hun vil samtidigt have et netværk af specialister at trække på og evt. inddrage i rådgivningen.

KO-VIDEN har til formål at sikre

• hurtigere og mere målrettet udvikling af nye løsninger, der skaber merværdi for kvægproducenterne • hurtigere implementering af ny viden og nye løsninger • fagligt opdaterede og specialiserede rådgivere igennem vidensdeling • tiltrækning, fastholdelse og oplæring af nye rådgivere.