HERO (1)

Nye Jerseyafstamninger klar til brugsplanen

Efter offentliggørelse af nye avlsværdital d. 9. august, forventes en større udskiftning på X-Vik brugsplanen.

Flere tyre har været brugt meget over de sidste 9 måneder og må derfor vige pladsen for spændende nye tyre. Blandt de, som forventes at forlade planen er VJ Happens, VJ Winner og VJ Domino, som er anvendt til mellem 11.000 til 15.000 insemineringer.

 

Spændende Jersey X-Vik tyre

I toppen af brugsplanen har VJ Luxplus med +28 NTM (VJ Luxi x VJ Samson) fået selskab af

VJ Carapaz (VJ Laster x VJ Bonne) NTM +27.

 

 

VJ Carapaz (VJ Laster)
VJ Carapaz (VJ Laster x VJ Bonne)

VJ Nirak (VJ Nibiru x VJ Pele) NTM +26. Super ydelse med høje procenter. Derudover bidrager tyren positivt til pattestørrelse.

VJ Nirak (VJ Nibiru)
VJ Nirak (VJ Nibiru x Vj Pele)

Andre interessante nytilkomne tyre på brugsplanen er VJ Leblanc (VJ Lemon x VJ Bonne) NTM +24. En spændende afstamning og et imponerende niveau for yversundhed på tyren, der ligeledes har et flot niveau for sparet foder, med positive bidrag i både vedligehold og fodereffektivitet.

 

VJ Nicas (VJ Nibiru x VJ Hitman) NTM +24 og VJ Kjolby (VJ Kantona x VJ Pil) NTM +23 indtræder ligeledes på brugsplanen, hvor begge tyre tilfører høj ydelse, heriblandt høj proteinydelse til brugsplanen. Begge tyre har overall god sundhed og hæver yverdybden på døtrene.

 

VJ Nicas (VJ Nibiru)
VJ Nicas (VJ Nibiru x VJ Hitman)

 

Den sidste nye tyr på brugsplanen bliver VJ Rigo (VJ Google x VJ Bonne) NTM +21, en halvbror til VJ Leblanc. Ligesom VJ Leblanc bør tyren fremhæves for ekstrem høj yversundhed kombineret med tilfredsstillende ydelse, hvor proteinprocenten skal fremhæves hos VJ Rigo. Tyren bidrager derudover med en stærk tilhæftning af malkeorganerne, men bør beskyttes lidt for pattestørrelsen.

VJ Rigo (VJ Google) Edited
VJ Rigo (VJ Google x VJ Bonne)

Alle tyre er gode X-Vik producenter, men ikke alle har store lagre fra start.

Afstamningsmæssigt er tyrene interessante, idet gruppen omfatter de første sønner af VJ Laster; VJ Nibiru og VJ Lemon, blandt andet kombineret med tyre som ikke har fået så stor udbredelse (VJ Pele, VJ Bonne og VJ Pil).

De nye tyre som supplerer brugsplanen, er alle positive for yversundhed, generel sundhed, holdbarhed og protein procent og ydelse.

 

En god avlsværdivurderingsrunde                                                                                                   

Generelt holdt tyrene niveau, ved den nye avlsværdivurdering og flere nye spændende tyre dukkede op. Blandt disse er de første sønner efter VJ Jojo, VJ Highlan, VJ Cozy og VJ Hamulus, som ligger mellem +24 og +29 NTM. Disse tyre er netop startet op med sædproduktion.

Den døtreafprøvede VJ Hamlet steg til +20 NTM (fra +17 NTM), efter stigning i Y-indeks, Klovsundhed, Lemmer og Sparet foder. Der indgår nu 1.700 døtre i beregning af Y-indeks og 750 VJ Hamlet døtre er kåret. VJ Hamlet bliver en meget værdifuld tyr for sædeksporten, over de næste 1-2 år.