Untitled Design (32)

Overblik over de ydelseskontrollerede besætninger i ny udskrift i DMS

En ny månedsstatistik for ydelseskontrollen har set dagens lys. Den er tilføjet under Analyseudskrifter i DMS og findes som ”Landstotaler, Ydelseskontrol”. Her vises en række nøgletal beregnet ud fra alle køer i Danmark, der står i en ydelseskontrolleret besætning. Nøgletallene er beregnet per ko-race henholdsvis besætningsrace og findes også opdelt på alle konventionelle eller alle økologiske besætninger.

Ko-race (side 1):

Opgørelse af antal køer og en række produktionsnøgletal vedrørende mælkeproduktion, sundhed mv. per ko-race, herunder krydsningskøer.

 

Besætningsrace (side 2):

Opgørelse af antal besætninger, besætningsstørrelse og en række nøgletal vedr. produktionen og registreringsarbejdet per besætningsrace (RDM, HOL, JER, KRY, BLA). Udskriften opdateres en gang om måneden; første weekend efter den 15. i måneden. Hvis man gerne vil følge med i udviklingen inden for de ydelseskontrollerede besætninger, giver udskriften et godt overblik. Man kan eksempelvis se, at tilslutningen til ydelseskontrollen er meget stabil og det gælder både ko-antal og antallet af besætninger. Udskriften finder også anvendelse til racedrøftelser og anden benchmarking. Ud over at den gamle månedsstatistik er blevet moderniseret, er fordelen, at alle nu har adgang i DMS.

Ydelseskontrol Figur