Hero Fullheight Nybestyrelse

Vikings nye bestyrelse og RYKs driftsbestyrelse

Så er bestyrelsen konstitueret.

Valgte medlemmer af Vikings bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig den 10. december.

Valgte medlemmer af RYKs driftsbestyrelse

Michael Jensen, formand

René Søndergaard, næstformand

Marian Altena

Claus Nissen

Niels Martin Krag

Lars Grønbjerg

 

Ud over de seks personer, der er valgt i Vikings seks regioner, består RYKs driftsbestyrelses også af:

         • 1 medlem fra Landbrug & Fødevarer, kvægs bestyrelses formandskab, som har ydelseskontrol.
         • 1 medlem valgt blandt medarbejdere, der har arbejde med ydelseskontrol
         • Formanden for Vikings bestyrelse