Half Hero Quarter Size (2)

Martin Krogsgaard sælger polled tyr

Martin Krogsgaard vil gerne medvirke til, at der også fremadrettet er adgang til en stærk RDM-genetik, der meget gerne er polled. Han har solgt VR Umega P til Viking.

Martin Krogsgaard driver en økologisk besætning ved Støvring, og han har solgt tyren VR Umega P til Viking. Moren til VR Umega P er stadig at finde i besætningen. Koen er nu i femte laktation, har NTM +12 og yder 9.859 kg EKM i gennemsnit. Også mormoren til VR Umega P malker i stalden. Hun malker nu i syvende laktation, hun har fået otte kalve og er drægtig igen. Hun har stadig imponerende +4 i NTM trods sin høje alder.

Gentester kvier
Det er imidlertid VR Umega P, det skal handle om. Blandt andet fordi han er polled og samtidig har en høj alvsværdi. På bedriften er der et spirende fokus på netop polledhed, som skal inkorporeres i avlsstrategien uden, at det kommer til at koste for meget i avlsfremgang.
- I fremtiden skal vi helst slippe for afhorning. Det handler om signalværdi til omverdenen, siger Martin Krogsgaard og forklarer, at dette i fremtiden vil afspejle sig i avlsarbejdet. Han genomisk tester allerede alle sine kvier, og han får dermed tidligt svar på, om de er pollede eller ej. Kigger man på generationerne bag VR Umega P er mor og morfaren også polled. Afstamningen på VR Umega P
er således VR Umam x VR Fonda P, og med +24 i NTM er VR Umega P absolut et godt bud på en tyr, der kan bruges, hvis man som Martin Krogsgaard ønsker at indfase den pollede genetik uden at gå på kompromis med avlsfremgangen. Et øget fokus på at undgå at afhorne ved at avle efter polledhed er ikke den eneste udefrakommende faktor, der påvirker Martin Krogsgaards avlsstrategi. Martin Krogsgaard har hidtil solgt en hel del kvier, der primært blev eksporteret til Rusland og Hviderusland. Det marked er som bekendt lukket på grund af krigen i Ukraine.
- I en periode er vi nødt til at trække lidt i håndbremsen, og vi laver færre kvier til eksport. Derfor har vi aftalt en ændret strategi i avlsplanen, siger Martin Krogsgaard.

Tæt dialog
Avlsstrategien bliver til i tæt dialog med Martin Krogsgaards avlsrådgiver, Kristina Vanggard Brødbæk. Avlsrådgiveren omsætter dialogen ved besætningsbesøgene til en insemineringsplan,
der for besætningen sikrer optimale parringer, således Martin Krogsgaard kan komme i mål med sin strategi. Et samarbejde som han sætter stor pris på.
- Jeg går op i avl i forhold til at lave nogle produktionsdyr, der er nemme at malke og som passer sig selv. Jeg er selv så dårlig til at huske navne, og jeg går ikke op i avl på den måde, hvor man husker familierne langt tilbage. Selvom vi har malkestald, avler vi egentligt efter, at vi har robotter. For selvom vi selv sætter pattekopperne på, så skal der ikke være for mange køer, der går og driller os, siger Martin Krogsgaard.

Et væsentligt element
Martin Krogsgaard holder af den røde ko og har ingen planer om at krydse eller skifte race. For ham handler det blandt andet om at sikre, at der også i fremtiden er god RDM-genetik tilgængeligt. Ifølge ham har RDM-racen nemlig nogle særlige egenskaber som bør bibeholdes. Eksempelvis fungerer racen fint på græs af lav kvalitet. Det koster måske lidt på ydelsen, og omvendt sparer man på udgifterne til grovfoder, som Martin Krogsgaard forklarer. Derfor er afgræsning af naturområder et væsentligt element i hans strategi.

DSC01820
Martin og Dorthe hjælper hinanden med at drive bedriften ved Støvring

Kort om bedriften

Martin Krogsgaard har 306 årskøer, og der er en gennemsnitlig årlig ydelse på 9.658 kg EKM. Martin Krogsgaard overvejer kraftigt at gå over til sæsonkælvning. Det skyldes, at hans kælvningsafdeling efterhånden er slidt ned, samtidig rykker byen tættere og tættere på, hvilket kan påvirke fremtiden for hans bedrift. I stedet for at investere i en ny stald arbejder Martin Krogsgaard derfor på, at køer og kvier kælver udendørs. - Vi forsøger at tilpasse os vores omgivelser og få kalvene født på marken, selvom det nok giver nogle andre udfordringer, siger Martin Krogsgaard.