Stemning 2

Legater til unge jerseyfolk

Så kan der igen søges legater til unge Jerseyfolk

I forbindelse med Jerseys årsmøde kan der uddeles legatportioner til unge Jerseyfolk – henholdsvis ”Dansk Jersey’s Legat” og ”Rejse- og uddannelseslegatet til Jerseyungdom”.

Begge legater tildeles unge, som har vist interesse for racen samt lyst og evner til arbejdet hermed. Ansøgning med angivelse af baggrund, nuværende beskæftigelse, planer og mål med en eventuel legatportion fremsendes til Dansk Jersey ([email protected]) senest den 3. august 2021.