Half Hero Quarter Size (16)

Vi er vante til at skulle finde løsninger i landbruget

Sådan siger Jens Stokholm Pedersen, Ringkøbing, når han bliver spurgt til dansk mælkeproduktion i fremtiden. Derfor ser han heller ikke ’sorte skyer’ i horisonten – Landbruget er tit blevet mødt med udfordringer, men historisk set har vi altid fundet

Jens og hans kæreste Sophie Fløe Vestergaard flyttede ind på Sdr. Damgaard 1. april 2015, efter Jens overtog gården efter sin far. Generationsskiftet blev en realitet uden en mellemliggende I/S-periode, som de ellers var indstillet på, men banken anbefalede dem et direkte skifte – og det fulgte de. I dag er er parret 34 år gamle, og har to børn på fire og to år.

 

Udvikling til fremtiden
Gården bærer på ingen måder præg af en nedslidningspolitik, og det hænger nok sammen med at Jens tror på fremtiden.
- Gården skal forblive opdateret og følge med tiden, og så håber jeg også at der er en tid på gården efter Sophie og jeg, fortæller Jens. På den måde giver Jens et indtryk af, at der bliver taget langsigtede beslutninger, når det drejer sig om investeringer i form af forbedringer og udvikling. Og dem har der allerede været flere af i deres tid. For selvom Jens og Sophie overtog et meget veldrevet landbrug, har der nærmest ikke været et år uden udvikling af rammerne og bygningssættet. Derfor blev stalden fyldt op til 625 jerseykøer, en ottende robot blev sat ind og der kom nye madrasser i kostalden, i forbindelse med overtagelsen. Desuden er kalvestalden renoveret, der er opsat ny gylletank og plansilo, samt tilkøbt 137 hektar og en slagtesvinsejendom som er lejet ud.

 

Jeg er blevet mælkeproducent
for at passe køer
Sådan siger Jens når snakken fortsætter om fremtiden, for han ønsker ikke at virksomheden bliver så stor at han ender på kontoret hele dagen. Den faste gang i stalden er netop årsagen til at jeg gerne ville være mælkeproducent – og jeg nyder mine arbejdsopgaver, fortæller Jens. Jens er ejerinseminør og bruger kun Vikings tyre. Han har som regel også en mening om tyrene, som han vender med avlsrådgiveren Kristina og sammen får de lagt avlsstrategien. Der vægtes et højt Y-indeks, stærke robotvenlige yvere, og et meget ensartet eksteriør. Inseminøren foretager alle drægtighedsundersøgelser
ved kvierne, samt svære insemineringer. Ved køerne bliver undersøgelserne fortaget af Viking Ydelseskontrol. En del af strategien er også at lave ekstra kvier til eksport. Omkring 30 % af opdrætskvierne sælges, hvilket er med til at udfylde rammerne bedst muligt, men også for at øge det genetiske niveau i den blivende besætning. Det er samme argument Jens bruger for at anvende Blåkvæg
på 70 % af køerne.

 

Selvstændig erhvervsdrivende med fokus på familien
Sophie er ligesom Jens vokset op en kvægejendom, hvor forældrene altid var hjemme når børnene kom hjem fra skole, hvilket Jens og Sophie indtænker i deres dagligdag. Efter Sophies første barsel blev hun derfor ansat på Sdr. Damgaard, hvor hun har ansvar for kalve og ungdyr. Parrets arbejdsfordeling er med til at de også kan prioritere tiden sammen med deres børn, og være nærværende i dét
samvær.

 

Det skal være bedre at være ko på Sdr. Damgaard
Over kaffen ved spisebordet, falder snakken om mål for fremtiden. Her har det driftige par flere forbedrende tiltag i ærmet.
- Det er tid til at ydelsen skal have løft og hertil skal køerne have bedre rammer. Det skal være bedre at være ko på Sdr. Damgaard, uddyber Jens. Kostalden som er fra 2009 er en madrasstald med robotterne placeret centralt i stalden. Herinde skal løftet ske i form af nye robotter, samt sand i sengene. Og netop sand i sengene kunne Jens godt have drømt om at stalden var blevet forberedt til, for han er godt klar over at det både bliver svært om omkostningstungt at lægge stalden om. Det er en nødvendighed når det skal være bedst for koen og dermed udnytte det genetiske potentiale. For at løfte forholdene for opstarts- og goldkøerne planlægges en velfærdsstald parallelt med den nuværende stald. I skrivende stund følger Jens den globale prisudvikling på byggematerialer, og overvejer sine muligheder.

Kort om bedriften

625 Jerseykøer 8 DeLaval robotter Ydelse: 11.114 kg EKM Udover Sophie og Jens er der 3 fuldtidsansatte + 2 flexmedarbejdere og Jens’ far Driver 400 ha. heraf 44 ha. forpagtet ind. Dyrker grovfoder og salgsafgrøder