Header IMG 9322

Grøn strategi for VikingRed

VikingRed er klar med ny strategi

Bæredygtighed er et nøgleord i VikingReds strategi 2024. Der er desuden konkrete mål i forhold til brugen af genomiske test.

Bæredygtighed og effektivitet er nøgleordene i VikingReds Strategi 2024. VikingRed er en meget sund og holdbar ko med den højeste ydelse på mælk og værdistoffer af alle røde racer i verden. Denne postion skal fastholdes, mens VikingRed videreudvikles, så racen kan give endnu bedre økonomi for kvægbrugeren. Det er blandt andet fokus på mindre yver- og klovbehandlinger og en bedre overlevelse lige fra kalv til ko der skal gøre den røde ko endnu mere økonomisk.

En anden vigtig del i strategien er fokusset på hundyr i avlsplanen. Hundyrene har lige så stor værdi for avlsfremgangen som tyrene, så det er utrolig vigtigt at få hundyrene genomisk testet, så de bedste dyr kan spottes. Derfor er der et klart mål om, at 50 procent af kviekalvene skal testes i 2024 på tværs af Danmark, Sverige og Finland.

Et sidste vigtigt hjørne i strategien er VikingReds position som værende en vigtig race i verdens krydsningsprogrammer. Dette område skal også forsat udvikles og derfor vil VikingRed have fokus på at lave forskellige profiler på de tyre der udvælges til avlsprogrammet, så de fleste ønsker fra de forskellige markeder kan imødeses. Dette skal dog foregå uden at miste fremgang på NTM.

Med Strategi 2024 går VikingRed en spændende tid i møde med store muligheder for en positiv udviling.

 

Vikingred Strategi Kort 2021 2024 Dansk
VikingRed-strategi 2021-2024