HERO Klovboks

Faste rutiner giver færre klovlidelser

Hurtig opfølgning på halte køer er en god vej til at sikre en bedre klovsundhed, da risikoen for yderligere skader vokser for hver dag med øget udsætning og lavere produktion til følge. Derfor er det en klar anbefaling, at der hele tiden bliver fulgt op på de halte køer. Dette kan ske ved at have en aftale med klovbeskæreren om, at han skal komme oftere eksempelvis hver anden uge. Alternativt skal der på gården være én, der er trænet i at behandle køer med skader, så man kan handle hurtigt, når en ko begynder at halte.

 

Klovbeskærer Køer Styringslisten "Klovbeskærer køer" ligger i dagligt overblik i DMS. Listen kan bruges til at holde fokus på de køer, der har været behandlet, og som kræver opfølgning. Desuden kan listen bruges til at lave en strategi for, hvor ofte dine køer skal beskæres. På den måde kan du beskære dem på de bedste tidspunkter eksempelvis før goldning, 60 dage efter kælvning og igen 180 dage efter kælvning. Du skal dog være opmærksom på at få listen sat korrekt op, så du ikke misser nogle køer med risiko for overgroede klove og klovskader. SmartKoen Med SmartKoen kan dine medarbejdere registrere halte køer, så de kommer på listen "Klovbeskærer køer". Det er essentielt for en god klovsundhed, at køer bliver fundet og behandlet hurtigt i tilfælde af klovskader. Der er derfor brug for alle medarbejderes øjne for at finde og registrere halte køer. Vil du vide mere om, hvordan de forskellige klovlister i DMS fungerer, så er du velkommen til at kontakte Lasse Kruse Ledet, VikingDanmark.

Vi har også planer om at starte erfagrupper med fokus på klovsundhed.

IMG 6867

Gør en forskel

Studier viser, at andelen af halte køer kan sænkes med 56 procent ved at behandle halte køer med det samme. Kilde: Groenevelt et al., 2014.