Half Hero Quarter Size (18)

ET skaber værdi for landmanden

En stadig stigende brug af embryo-transfer, er ikke kun med til at sikre næste generation af toptyre. For recipientbesætningerne er det en mulighed for at få adgang til den bedste Jersey-genetik.

Historien bag VJ Rigo og halvbror VJ Leblanc er en succeshistorie, som involverer flere landmænd på tværs af landet. Tre generationer af målrettet skyllearbejde, samt et spor af spændende genetik som arbejdet har efterladt i de involverede besætninger.
Skyllearbejdet i kofamilien starter med en VJ Hoj-datter 36488-3135, fra Nr. Haugaard I/S ved Hjørring. Kvien købes ind til skylning på kviestation, og på den måde starter et arbejde som i dag har resulteret i, at hun er mormor til de to aktuelle tyre i lige linje.

VJ Leblanc (VJ Lemon)
VJ Leblanc + 22NTM

Efter endt skylning købes hun af Else
Olesen ved Gesten, hvor hun i dag er 6 år gammel og som 4. kalvs ko står med +9 i NTM. De seneste 12 mdr. har hun præsteret 11.916 kg EKM med 6,82 % i fedt og 4,84 % i protein. Hermed er grundstammen for et højt produktionsniveau lagt!

 

Recipientbesætning
De udtagne embryoner fra 36488-3135 udruges hos I/S Østergaard ved Vejen, og i alt fødes seks levendefødte kalve. Listowel P er far til henholdsvis to kvieog to tyrekalve. VJ Bonne er far til to kviekalve. Linjen føres videre gennem 121429-1638, den ene VJ Bonne-datter, som ligeledes kommer til Kviestationen for at blive skyllet. I alt modtager fire besætninger embryoner fra 1638. Det resulterer i 12 kalve som fædres af henholdsvis Salsa P, VJ Ludo, VJ Google og VJ Lemon.

Herfra bliver det rigtig interessant at være recipientbesætning – af de 12 kalve, er der fem kviekalve, som i gennemsnit har +20 i NTM herunder to højindeks-dyr, hvoraf en VJ Google-datter aktuelt står med +28 i NTM hos Bent Olesen. Af de syv tyrekalve, er hele to sønner aktuelle hos Viking – nemlig VJ Lemon-sønnen VJ Leblanc og VJ Google-sønnen VJ Rigo. Begge tyre er udruget hos Peder Byskov ved Allingåbro på Djursland.

VJ Rigo (VJ Google)
VJ Rigo, +21 NTM

Dobbelt tyremor
Efter endt skylning på Kviestationen, købes hun af Vagn og Christian Petersen, Adelgaard ved Skjern. Hun er i dag en 2. kalvs ko med rigtig flot ydelse. 120 dage efter kælvning, står hun med en dagsproduktion på 42 kg EKM med 6,79 % i fedt og 4,55 % i fedt. Hun står fortsat med et meget højt genomisk niveau – et niveau, som ifølge Christian kommer til udtryk gennem hendes evne til at performe som en rigtig god produktionsko. Med et NTM på 22 som 2. kalvs ko, giver hendes produktionsevne rigtig god mening.

Selvom hun allerede er dobbelt tyremor, er det slet ikke sikkert at vi har set det sidste til kofamilien og 1638. Hendes høje avlsværdi har nemlig gjort det interessant for Vagn og Christian at
skylle hende igen. Denne gang blev det med VJ Dan P og VJ Nicas, som i skrivende stund ilægges løbende ude i besætningen. Selvom koen er skyllet på eget initiativ, har VikingGenetics tilkendegivet
interesse i at få testresultaterne ind på de kommende afkom.

Historien om den dobbelte tyremor – 1638, som startede i det nordjyske, og på sin vej gennem det jyske har præget en
håndfuld besætninger, vil nu gennem hendes sønner for alvor komme til at sætte et positivt præg på endnu flere.

" Tre generationer af målrettet skyllearbejde, og et spor af spændende genetik