DABL7771

Et flot Jersey årsmøde

Det faglige og sociale fællesskab blev dyrket i forbindelse med Dansk Jersey årsmøde.

Dagen bød på den avlsfaglige beretning, hvor årets højdepunkter blev vendt. Hvor formand Bent Olesen havde optimisme og stolthed over Jerseybrugernes omstillingsparathed og brug af de strategiske værktøjer, gennem det seneste års omstilling. Der var stor fokus på fremtidige indsatsområder omkring fremtidens dataopsamling og udvikling af nye metoder til dette. Med øget fokus på øget kalvesundhed og tilvækst, blev ordet overladt til kvægdyrlæge Trine Fredslund Mathiesen, KoVet. Derefter gik turen til Askebakkegaard ved Anne-Mette og Jesper Bach Lauritsen, Hundested, hvor årets besætningsbesøg fandt sted. Her stod de mange sponsorer og udstillere klar til en god snak i det fine vejr. Aftenfesten bød på flotte hædringer som ses her...

1
2
Anne Mette og Jesper Bach Lauritsen
3
Hædringer, 11.000 kg
4
Lars Stenbek, Peder Rand's Legat
5
Ninna og Niels Erik Nilsson, Kærbyholm legat
6
Nr. Haugaard - Vagn og Magne Brasholt, Årets opdrætter
7
Sara Christiansen, Legat fra Jersey Fonden
8
Victor Bach, Dansk Jerseys Legat
Morgenmad