Kopi Af Billed Til Hero Spot(1) (1)

Den store ko-kade

En kvægbruger ville sælge, en anden ville både købe og sælge, og en tredje ville købe. VikingLivestock var med til at sikre, at alle fik deres ønsker opfyldt.

Den fynske kvægbruger John Trædholm, Gelsted, ønskede efter 40 år som mælkeproducent at trække sig ud af erhvervet; derfor solgte han sin gård til sin nabo, der er planteavler.

- Den nye ejer ønskede ikke at fortsætte med køerne, så vi søgte efter en ung landmand, der havde mod på at overtage køerne og leje stalden, men ingen havde interesse i det. Derfor skulle vi sælge vores køer, forklarer John Trædholm.

Den fynske kvægbruger glæder sig over det gode samarbejde med VikingLivestock, som fandt en køber til stort set hele hans Jersey-besætning på 220 køer.

- Det har været en superfin proces, og vi er meget glade for, at det er lykkedes at sælge hele besætningen til én køber. Det er også rart, at besætningen bliver i Danmark. Vi har brugt 40 år på at fremavle en god besætning, som nu kan blive ført videre af nogle dygtige og flinke

mennesker. Det er vi utroligt glade for, siger John Trædholm.

 

Fik flere køer i stalden

Det er Henrik Høeg Mikkelsen, Grenaa, der har købt besætningen. I forbindelse med købet har både han og hans familie været forbi John Trædholm på Vestfyn for at hilse på. Henrik Høeg Mikkelsen havde 170 Holstein-køer og en malkestald. Staldsystemet er imidlertid udfordret i forbindelse med ”lov om hold af malkekvæg”, der træder i kraft i 2034. Samtidig har han planer om at få malkerobotter. Tanken er at finde et godt forhold mellem antallet af køer og robotter, og ifølge Henrik Høeg Mikkelsen passer Jersey-besætningen akkurat til tre robotter.

- Vi kunne få 40 flere køer i stalden uden at skulle have nye miljøgodkendelser og uden at bygge om. Det kunne vi gøre ved at skifte til Jersey, så det valgte vi at gøre. Det er den korte version, siger han og forklarer, at han derfor kontaktede Viking, der formidlede kontakt til

John Trædholm.

 

En anden type ko

Henrik Høeg Mikkelsen tog herefter til Fyn for at besigtige Jersey-køerne.

- Jeg endte med at byde på 180 af køerne, siger Henrik Høeg Mikkelsen og tilføjer:

- Jersey-koen er jo en anden type ko end en Holstein-ko. Så det er da lidt interessant at skulle i gang med at lære dem at kende. Det er en noget mere stædig ko med et andet eksteriør. Så køerne skulle lære den nye stald at kende, og vi skulle lære dem at kende.

Henrik Høeg Mikkelsen sætter pris på, at VikingLivestock har været med til at få handlen i stand.

- Jeg tror ikke, jeg tidligere har brugt så mange penge på så kort tid. Det var en stor beslutning, og derfor var det rart at have Anton (opkøber i VikingLivestock, red.) med på sidelinjen, og at det var gennem Viking, handlen foregik. Det gav en masse tryghed blandt andet i forhold til bankgarantier.

 

Et stort plus

For at kabalen kunne gå op, skulle der findes en køber til Henrik Høeg Mikkelsens Holstein-besætning. Også dette lykkedes takket være VikingLivestock.

Hans Olav Frederiksen, Møldrup, stod overfor en udvidelse og søgte derfor efter Holstein-køer.

- Det er ikke til at finde køer nogle steder, og det er et stort plus, at jeg kunne få alle dyr ét sted fra. Kom køerne fra fire-fem forskellige bedrifter, ville der være større risiko for at få noget

sygdom ind, siger Hans Olav Frederiksen, der netop har bygget nyt malke-afsnit,

hvor der samtidig er plads til 180 sengebåse.