ASGER OG ANDELSBEVÆGELSEN

Asger Ladefoged, der både er nyt medlem af bestyrelsen, og som er blevet enstemmigt valgt som næstformand, sætter ord på andelstanken

Asger Ladefoged driver en bedrift med 600 Holstein-køer i den sydlige del af Himmerland.
Og så ser han andelstanken som et væsentligt svar i forhold til de udfordringer, dansk kvægbrug står overfor.