IMG 4432 Web

VR Frørup – en tyr fra Lundegaard

Ægteparret Ole og Line Nielsen har 105 årskøer på Lundegaard. En af dem er mor til en tyr ud over det sædvanlig.

Der er i hvert fald to ting, der gør den fynske by Frørup lidt speciel. Den ligger på kanten af Storebælt og 424 sjæle har til huse i byen. Den ene underfundighed er, at der på Frørupvej bor ikke bar én, men to der bærer navnet Ole Nielsen. Og sidst men ikke mindst har byen lagt navn til en absolut toptyr nemlig VR Frørup (VR Faber x R Fanfare). VR Frørup har nu 82 malkende døtre og en sikkerhed på 93% for ydelse og steg til +42 i NTM på den seneste brugsplan.

Den er i øvrigt opdrættet af den ene af de to hr. Nielsener og hans hustru Line Nielsen. De to udgør et fast makkerpar og drive sammen Lundegård og besætningen på 50 køer af rød dansk malkerace.

”Egentligt fungerer det bare godt at arbejde alene. Så kan du sige, at det gør I ikke, fordi vi jo arbejder sammen. Men vi har ingen ansatte vi skal sætte i arbejde og ansvaret for”, siger Ole Nielsen.


Staldens perle

Sammen finder de ægte- og makkerparret staldens perle frem. Det er VR Frørups mor.

”Det er generelt en god ko at have gående i stalden. Der er ikke noget bøvl med hende. Hun laver en masse mælke og er en robust ko. Og så er det selvfølgeligt sjovt, når man også kan få det andet ud af hende”, siger Ole Nielsen og henviser til supertyren.

IMG 4504 Web

Vægter malkbarhed

Ole og Line Nielsen er som sagt alene på bedriften. Det afspejler sig i avlsmålene.

”Jeg vil sige, at vores avlsstrategi først og fremmest handler om at få nemme køer, der har lette kælvninger, som er sunde og raske og laver en masse mælk”, siger Ole Nielsen og forklarer, at han og hans hustru fokuserer på, at benytte sig af fleste mulige hjælpemidler. Ole Nielsen fortæller, at Lundegård var blandt de første gårde herhjemme, der fik en malkerobot. De blev sat ind i januar 1999. To år før Han og hans hustru overtog stedet.

”Malkbarheden er også vigtigt for os. Har køerne en elendig malkbarhed optager de for meget plads i robotten. Malkbarheden er lagt ind i insemineringsplanen som en egenskab, der lægges stor vægt på, fordi det har så meget at sige for, hvordan køerne fungerer i robotten.

”De andre køer bliver jo trætte af at vente”, siger Ole Nielsen.

Vente gør VR Frørups mor gerne. Måske fordi den næsten er vant til at blive fotograferet. Ole Nielsen har trukket den ud af stalden, så den kan blive foreviget. Det har den som sagt prøvet før. Det var i marts, hvor Ole Nielsen selv tog billeder, så den godmodig ko kunne ende som motiv på et puslespil. 1000 brikker endte det med og var med til at beskæftige familien i en tid med corona.

 

Lundegaard ved Nyborg

  • Antal årskøer: 105
  • Race: RDM
  • Årsydelse pr. ko: 11.404 kg EKM