IMG 4808 Srgb Web

Vi skal lytte til fremtidens kvægbrugere og udvikle os sammen med dem

Anders Levring er ny bestyrelsesformand i VikingDanmark, og vi har mødt ham til en snak om, hvad der skal ske med foreningen i de kommende år.

 

Hvad er din første vigtige opgave?

"Det er at få bestyrelsen til at spille bedre sammen end tidligere. Vi har fået et par nye medlemmer, og til sammen har vi en masse gode kompetencer, som – hvis vi bruger dem fornuftigt – kan blive et rigtig godt match til VikingDanmarks ledelse. På den måde skaber vi værdi for foreningens medlemmer. Desuden skal bestyrelsen hele tiden være med til at sikre, at den folkevalgte organisation fungerer, og at repræsentantskabet føler et ejerskab. Det er vi nødt til at sætte på dagsordenen, for vores folkevalgte repræsentanter er Vikings ambassadører ude hos medlemmerne, og det er dem, det hele handler om.”

 

Hvad skal bestyrelsen særligt have fokus på i 2020?

”Udarbejdelsen af Strategi 2025 kommer til at fylde meget det første halve år af 2020. VikingDanmark skal følge med udviklingen og med en god strategi skal vi sikre, at vi også fremadrettet er kvægbrugerens foretrukne serviceselskab. Vi skal gøre os fortjent til at komme på bedrifterne, og vi skal være skarpe og lytte til fremtidens kvægbrugere – hvad efterspørger de?”

 

Ja, hvad efterspørger de?

”De får mere og mere individuelle behov. De har andre værdier og et andet fokus, end kvægbrugere havde før i tiden. De er ikke så fællesskabsorienterede, som man var tidligere, og bedrifterne bliver større og større. Fremtidens kvægbruger har især fokus på sin egen forretning, og vi skal sælge ham eller hende de gode løsninger – hvilket vi allerede er godt i gang med. Det er medlemmernes behov, der har drevet udviklingen af VikingDanmark. Vi har stadig en kerneforretning, der hedder sæd og service, men fælles indkøbsaftaler har skabt nye forretningsområder, som kommer vores medlemmer til gode. Vi skal lytte til de behov, der opstår, og så skal vi finde løsninger, der letter kvægbrugerens arbejde i hverdagen. På den måde viser vi også, at fællesskabet anno 2020 giver fordele for den enkelte.”

 

Hvad skal der ske med VikingDanmark som virksomhed?

”Virksomheden skal følge med tiden, og der er ingen tvivl om, at der er sket meget i løbet af de seneste fem år, hvor forretningen har vokset sig meget større. Mange nye medarbejdere er kommet til, og vi skal hele tiden sørge for, at vi er en attraktiv arbejdsplads, og at vi har de rette kompetencer i huset. Medarbejderne er altafgørende for, at tingene lykkes. Vi kan som bestyrelse og ledelse have nok så mange ideer, men hvis vi ikke har dygtige folk til at føre dem ud i livet, er vi jo lige vidt. Vi skal have fokus på at udvikle vores medarbejdere, for de er én stor vidensbank. De skal udvikle sig for at kunne give værdi til vores medlemmer – og for, at de selv synes, det er spændende at komme på arbejde.”

IMG 4807 Vn Srgb Web

Du har haft mange jern i ilden i organisationsarbejde flere steder. Hvorfor?

”Oprindeligt var Jersey-racen min indgang til organisationsarbejdet. Jeg syntes, at avl var enormt spændende og var drevet af den interesse, men i dag har jeg primært et andet fokus – nemlig det at få en organisation til at fungere bedst muligt, så den giver stor værdi. Verden har udviklet sig, og derfor har en forening som VikingDanmark et stort potentiale og masser af muligheder. Det synes, jeg er spændende at stå i spidsen for, og det har jeg valgt at prioritere over så meget andet. Jeg blev ramt af stress for et par år siden, og jeg har lært, at man ikke kan alt. Jeg blev dengang tvunget til at finde ud af, hvad der var det vigtigste for mig og samtidig skære fra, så jeg kunne være til stede i netop de sammenhænge, der betyder mest for mig. Derfor er jeg nu meget bevidst om, at der skal være god tid til familien – samtidig med, at jeg gør det, jeg brænder allermest for; at være med til at udvikle VikingDanmark.

 

Anders Levring

Anders Levring bor i Fjellerup på Norddjurs sammen med sin kone Lis på bedriften, Hagenbjerg, som de købte i 1991. Anders har 430 Jersey køer og er lige så stille i gang med at udvide til 500. Han er aktiv i Arlas repræsentantskab gennem flere år, har siddet i VikingDanmarks bestyrelse siden 2008 og været formand for Dansk Jersey fra 2007 til 2017. Desuden har han været Præsident for Europæisk Jersey Forum fra 2009 til 2017 samt Vicepræsident for World Jersey Cattle fra 2010 til 2017. Anders er far til tre og har et barnebarn.