Jacob Serup Pedersen, Aarup

Alder: 42

Antal køer: 400

Race: Rød Dansk Malkerace

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Jeg er 4. generation på Vedagergaard. Jeg overtog i 2015. Driver i dag 420 ha jord og har 8 ansatte.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Fordi jeg syntes Viking går en spændende fremtid i møde. Jeg har lyst til at prøve kræfter med opgaver, der ligger udenfor bedriften, men stadig har indflydelse på vores fremtid.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

At være med til at arbejde for at kvægbrug og mælkeproduktion også får en stor rolle i fremtidens fødevareproduktion.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Ved at være med til at påvirke den retning avlen skal bevæge sig fremad i, så Viking kan fastholde en position som førende på området.