Lars Jørgensen, Rødding

Alder: 50

Antal køer: 130

Race: Jersey og Holstein

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Konventionelt drevet med 124 ha og ca. 130 køer og opdræt.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

For at opnå en indsigt i beslutningerne som foregår hos os, i kvægbrugernes selskab.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Være med til sikre et økonomisk sundt Viking, som kan levere et bredt udvalg af tyre fra de racer der efterspørges.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Ved at møde op til repræsentantskabsmøderne og stille relevante spørgsmål og tage del i diskussioner.