Marije Jacobsen, Årre

Alder: 46

Antal køer: 140

Race: Jersey

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Konventionel, køer på græs om sommeren, leverer ikke mælk til Arla, men eget ost som bliver solgt i Irma mm.

140 køer i løsdrift, + opdræt. Kviehotel på 2. ejendom. 140 ha jord omkring bygningerne, kokrammeri.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Jeg har været med i rep. skab et par år nu, og synes det er spændende. Jeg føler at der er rigtig meget som der skal arbejdes med og at jeg kan bidrage der. Det er vigtigt at være forskellig og repræsentere forskelligheden mellem kvægbrugerne. Derfor vil jeg gerne stille op igen i år.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Et bedre Viking Danmark til fordel for kvægbrugerne.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Jeg er meget detalje orienteret og husker meget godt, er ikke bange for at stille spørgsmål og er en aktiv, moderne, og anderledes Landmand som synes at der altid er plads til forbedringer.