Vagn Kristensen, Stoholm Jyll.

Alder: 64

Antal køer: 200

Race: Holstein

 

Kort beskrivelse af bedriften:

3 medarbejdere som primært er beskæftiget med malkning og fodring.
145 ha jord som hovedsagelig benyttes til dyrkning af majs, græs og korn.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Jeg har stor interesse for kvægavl og vil gerne være med til at præge udviklingen i Viking Danmark.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Jeg vil arbejde for at vi fortsat har en medlemsejet kvægavlsforening som kan servicere danske kvægbrugere med den bedste genetik til den laveste pris.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Jeg vil følge udviklingen i dansk landbrug og i det danske samfund, og jeg vil arbejde for at imødekomme både de danske kvægavleres ønsker om avl og service, men jeg vil også arbejde på at være på forkant med de krav som omverdenen stilller til kvægsektoren, så vi fortsat kan have en lønsom og bæredygtig avlsforening i Danmark.