Rene Søndergaard, Bedsted Thy

Alder: 46

Antal køer: 167

Race: Holstein

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Økologisk malkekvægsbedrift + planteavl. Ejer + 2 medhjælpere.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

For at fortsætte arbejdet i RYK/Viking, hvor jeg p.t. sidder som næstformand. 

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Med til at udvikle Viking/RYK til fremtidens kvægbruger. 

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Lytte til kollegaers ønsker til fremtiden og bruge det videre i Repræsentantskabet.