Michael Jensen, Hammel

Alder: 47

Antal køer: 420

Race: Holstein og RDM

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Driver sammen med min kone, Lene et konventionelt kvægbrug med 55%RDM og 45% Holstein køer. Derudover drives der markbrug på 230ha hovedsagligt med grovfoder. Vi samarbejder med VikingGenetics omkring embryo projektet.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Er på nuværende tidspunkt formand for RYK, og ønsker derfor et mandat igennem VikingDanmarks repræsentantskab for fremadrettet at, være med til at sikre Ydelseskontrollen får et godt fundament i VikingDanmark - i det nye samarbejde. Og dermed sikre at, indsamlingen af data i Danmark forbliver på landmandens hænder.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

At bruge Min indflydelse på, at vi får opbygget og implamenteret et nyt fundament for ydelseskontrollen i VikingDanmark. Jeg stiller selvfølgelig Mit mandat til rådighed, som formand for den nye driftsbestyrelse, og dermed den erfaring Jeg har opbygget i dette regi, gennem min tid - først som bestyrelsesmedlem siden 2011 og som formand siden 2017.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

At Vi får "driftsgrenen" RYK implementeret på bedst mulig vis i VikingDanmark. Således Vi som landmænd og ejere får mest muligt ud af de synergier samarbejdet mellem RYK og VikingDanmark vil kunne bidrage med.
Indsamling af data bliver enorm vigtigt i fremtiden, hvor valide data er vigtige - både for Os landmænd, i den politiske dagsorden, men bestemt også i avlen.