Jens Jørgen Andersen, Aalborg

Alder: 50

Antal køer: 190

Race: Holstein

 

Kort beskrivelse af bedriften:

3 nyetablerede DeLaval-robotter. God genetik, 2-3 skylninger i løbet af året (Viking-kontrakter).

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

For at være med til at påvirke den genetiske fremgang hos DH.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Bidrage til en god kvægavlsforening til gavn for brugerne.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Ved mit personlige engagement.