Hero Kryds4

Repræsentantskabs-valg

Alle stemmer er nu gennemgået, kontrolleret og godkendt. Der er i alt afgivet 288 stemmer, heraf er 1 blank og 3 ugyldige. Nedenfor kan du se de valgte repræsentanter i de forskellige regioner.

Hvem er Vikings Repræsentantskab?

Repræsentantskabet kan sidestilles med en generalforsamling og er foreningens øverste myndighed. Det er repræsentantskabet, der kan lave ændringer i VikingDanmarks vedtægter. Og det er repræsentantskabet, der godkender VikingDanmarks strategi og regnskab. 

Repræsentantskabet består af 60 medlemmer, som vælges elektronisk i seks regioner, og valget gælder for tre år.

Der afholdes mindst to ordinære repræsentantskabsmøder årligt. Valgbare er alle medlemmer, der opfylder omsætningskravet jf. VikingDanmarks vedtægter §8 stk. 2.

Et godt sammenhold
VikingDanmarks repræsentantskab består af 60 medlemmer samt tre medarbejderrepræsentanter. Alle seks regioner har imidlertid ikke samme antal repræsentanter. Der er således en sammenhæng mellem antal medlemmer i repræsentantskabet og antal insemineringer. 

Sådan stemmer du
Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 30. juni, vil få tilsendt et password, der skal bruges ved den elektroniske afstemning der foregår den 8.-14. november. Der bliver valgt kandidater i alle seks regioner i forhold til fordelingen af 1. insemineringer regionerne imellem. 

Region 1

Region 2

Region 3 (fredsvalg)

Region 4

Region 5 (fredsvalg)

Region 6