Spot Artikel Jersey Og RDM Årsmøde Web 2

Årsmøde Jersey og RDM

Set i lyset af den aktuelle COVID-19 situation, har bestyrelserne for Jersey og RDM følgende udmelding.

Racernes årsmøde er en faglig og ikke mindst social begivenhed, som vi hvert eneste år ser frem til i september. Grundet den aktuelle situation vurderes det dog som værende rettidig omhu, at overveje årsmødets prioritering i sensommeren.

Når landet forhåbentlig er åbnet op igen i september, da vil alles kalendere være under stort pres ifht andre aktiviteter, som bryllupper, konfirmationer og lignende.

Med respekt for det store forberedende planlægningsarbejde forud for et vellykket årsmøde, er det derfor besluttet, at årsmøderne for Jersey og RDM aflyses i 2020 og genoptages i september 2021.

Jersey og RDM forventer at afholde et fagligt dagsarrangement i september med bl.a. nyt fra racerne og hvor hædringer kan uddeles. Dato og nærmere information følger senere.

Vi håber på forståelse og fortsat stor opbakning til årsmøderne, når disse genoptages i 2021.

 

Bent Olesen
Formand for Dansk Jersey
Lars Iversen
Formand RDM