HERO 7022

Øget samarbejde gør en forskel

Mange mælkeproducenter bruger Y-Vik, hvilket øger slagtekalvens værdi. Der er imidlertid flere områder, hvor samarbejdet kan styrkes.

Slagtekalvsproducenter og mælkeproducenter er afhængige af hinanden. Det er svært at drive en besætning med malkekøer, hvis der ikke er mulighed for afsætning af kalve. Og det er i sagens natur svært at fede kalve op, hvis der ikke er nogen, der leverer gode kalve. Derfor er der et interessesammenfald. Regner det på den ene, så drypper det kort sagt på den anden.

En bedre kommunikation og et større fokus vil imidlertid kunne tilføre slagtekalvene endnu mere værdi og derved give en endnu mere sikker afsætningsmulighed for mælkeproducenten.

Kristian Sørensen producerer slagtekalve på Tranbjerg Østergaard nær Varde. Han glæder sig over, at hans leverandører bruger Y-Vik. Vi besøgte for et halvt års tid siden Kristian Sørensen, hvor netop dette blev vendt.

 

Næste skridt

Denne gang skal det handle om at gå et skridt videre i samarbejdet mellem slagtekalvsproducent og mælkeproducent. Var der eksempelvis en linje i, hvilken type mælkeerstatning kalvene modtager både hos mælke- og slagtekalvsproducent, ville det kunne medføre en positiv effekt på tilvæksten. Den slags snakke er imidlertid ikke altid lige lette, mener Kristian Sørensen.

- Det kan godt være lidt svært, for kalvene ses stadigvæk lidt som et biprodukt i mælkeproduktionen, så jeg kan godt være tilbageholdende med forslag og forventninger, forklarer Kristian Sørensen og tilføjer, at første skridt er at lave et analysearbejde.

- Nogle gange får vi nogle rigtig fine kalve ind, som af en eller anden grund klarer sig dårligt. Andre gange får vi halvringe kalve ind, som alligevel klarer sig godt. Så jeg skal analysere lidt mere på det. Du skal være sikker i din sag, hvis du går ud til mælkeproducenterne og siger, hvad du gerne vil have, siger han.

 

Bedre timing

Timing er et andet område, hvor et øget samarbejde kan gøre en forskel. Via insemineringsplanerne er det muligt at planlægge, hvornår kalvene skal komme. Det hilser Kristian Sørensen velkommen.

- Sidste efterår manglede vi kalve, så jeg købte lidt ved en kollega, og så boomede det lige pludseligt, siger Kristian Sørensen og forklarer, at hvis han er opmærksom på, at mange kalve er på vej, kan han sende kalve til slagtning lidt tidligere, således at der er kapacitet til kalvene, der kommer. I forbindelse med næste kvægkongres ventes en række gode anbefalinger udarbejdet i L&F kvæg Slagtekalvsforum, der skal være med til at øge værdien i samarbejdet mellem mælkeproducenter og slagtekalvsproducenter. Det følger vi naturligvis op på.