VJ Nibali (VJ Hitman)

"Sparet foder"

indregnet i NTM omrangerer Jersey-tyrene

Nyt NTM med "Sparet foder" indregnet omrangerer Jersey-tyrene

Med det reviderede NTM, som fra 11. august inkluderer den nye egenskab ”Sparet foder”, får tyre som avler meget store døtre et lidt lavere NTM. Tyre som avler døtre af middel størrelse stiger en smule eller har uændret NTM efter introduktion af det nye indeks i NTM.

Det har gennem længere tid været et ønske for Jersey at få inkluderet ”Sparet foder” direkte i avlsarbejdet via NTM. Dette dels for at fremme avlen i retning af mere foder effektive og produktionsøkonomiske køer, men også for at anvende det nye avlsværdital til at bremse størrelsesudviklingen. I gennemsnit er unge Jerseykøer knap 130 cm i krydshøjde, hvilket er det optimum avlsledelsen ønsker at fastholde. Imidlertid har vi gennem de seneste år indkøbt tyre som avler stor fremgang for højde. Disse tyre vil og har bidraget til stor avlsfremgang for mange ønskede egenskaber, men deres anvendelse bliver nu styret/ændret således at højdeudviklingen bremses.


X-Vik planen prioriteres højest

Forbruget af kønssorteret sæd er meget højt i Jerseybesætninger. Ca. 67% af al Jersey sæd anvendt var X-Vik i juli måned og hertil kommer en stærkt stigende anvendelse af kødkvæg Y-Vik. Derfor vil X-Vik brugsplanen fremadrettet omfatte flere tyre en den konventionelle brugsplan.

Blandt de nye tyre vi forventer på X-Vik brugsplanen er VJ Nibiru (VJ Nibali x VJ Gislev) med NTM +21, VJ Chief (VJ Choko x VJ Hilario) med NTM +27, VJ Bernal (VJ Hirts x VJ Gislev) med NTM +23, VJ Ludo (VJ Lutter x VJ Hizzi) med NTM +22 samt VJ Honda (VJ Hodja x VJ Perez) og VJ Haiko (VJ Hawk x VJ Livius) med hhv. NTM +22 og +21. Enkelte af de nævnte tyre har været til rådighed i begrænset omfang gennem den sidste måneds tid. I alt forventes ni tyre på X-Vik planen, mens den konventionelle plan reduceres til 7 tyre. Vi forventer at kunne sammensætte en X-Vik brugsplan på et meget højt NTM-niveau, hvor alle tyre er positive for Yversundhed, Generel sundhed, Holdbarhed og Malkeorganer.

VJ Gislev fastholder sin position som bedste døtreafprøvede tyr, med NTM +21. VJ Gislev er fortsat ”bannerfører” på eksportmarkederne og vil i den kommende tid blive fulgt af andre super gode døtreafprøvede tyre som VJ Lari, VJ James, VJ Luck og VJ Perez – alle med NTM på +16 til +17.