IMG 4800

Inseminøren anno 2021

Vidste du at Viking på vegne af Fødevarestyrelsen er ansvarlig for uddannelsen af inseminører i Danmark?

Et bindeled mellem eksterne rådgivere og kvægbrugeren. Et ekstra sæt øjne, der identificerer potentielle udfordringer i en besætning. En sparringspartner, der videreformidler viden.

God frugtbarhed hos køer og kvier gør det ikke alene, og kernen i inseminørfaget er fortsat at sikre en succesfuld reproduktion gennem et gedigent håndværk. Inseminøren er i dag imidlertid meget mere end en kunstig befrugter. Det fortæller Niels Haulrik Kristiansen, der er leder af inseminøruddannelsen hos Viking og følger inseminørernes arbejde tæt.

 

Opfylder krav

 At være inseminør i dag handler om at kunne levere en god service hos den enkelte kvægbruger, siger Niels Haulrik Kristiansen, der selv er uddannet inseminør, og uddyber:

 Det vil sige at opfylde de krav, landmanden stiller til os, indenfor det vi kan. Vi kommer ud til mange forskellige landmænd med vidt forskellige behov. Det gælder lige fra kvægbrugeren med 3.000 køer til hobby-landmanden, der har to-tre køer og ikke har særlige landbrugsfaglige kompetencer. Vi favner dem alle og gør vores til, at de får succes.

 

Kender alt til kvægbrug

Fælles for inseminørerne er, at de har en grundlæggende viden om landbruget og specielt kvæg. Langt de fleste er selv uddannede landmænd. På mange større bedrifter besøger inseminøren stalden på daglig basis. Han har derfor en god føling med besætningen og lægger mærke til, hvis der er nogle udfordringer under opsejling. Det kan hjælpe landmanden til at tage nogle ting i opløbet. Også ting, som kvægbrugeren ikke nødvendigvis selv har været opmærksom på, siger Niels Haulrik Kristiansen og tilføjer, at inseminøren desuden fungerer som kvægbrugerens forlængede arm, hvis andre af Vikings services eksempelvis VikingLivestock, SenseHub, VikShop skal i spil og medvirke til forbedringerne på bundlinjen.

 

Efteruddannelse og kvalitetssikring

Selvom håndværket er det samme, er insemineringsfaget under forandring. Eksempelvis kommer nye udskrifter, koder og scannere til.

 Hos Viking ønsker vi, at vores inseminører altid har et højt fagligt niveau. Derfor prioriterer vi efteruddannelse, der typisk foregår på slagteriet og ude på bedrifterne, siger Niels Haulrik Kristiansen og tilføjer, at Viking desuden løbende laver efteruddannelse i service/ kommunikation.

 Det er vigtigt både at kunne give den rigtige service og at kunne kommunikere med landmanden, hans ansatte og også internt i Viking, så de rigtige informationer bliver bragt videre, understreger Niels Haulrik Kristiansen. Ifølge ham er der en konstant nysgerrighed på, hvordan reproduktionsarbejdet forløber, således potentielle forbedringsmuligheder bliver identificeret og handlet på. I sidste ende er det jo inseminøren, der skal sikre, at koens frugtbarhedsegenskaber bliver forløst. Og ansvar forpligter, påpeger uddannelseslederen.

 

Næste hold inseminører begynder i januar 2022, så måske er det nu, du skal kaste dig ud i at blive inseminør? Se stillingsopslag her!

Vidste du, at man er garanteret ansættelse i Viking, hvis man tager uddannelsen og består eksamenerne?