IMG 5217 (1)

Jo højere ydelse, jo større risiko for tvillingedrægtigheder

Det er en af konklusionerne i ny analyse med data fra cirka en mio. kælvninger.

Der bliver flere og flere tvillingefødsler på de danske bedrifter. En tvillingefødsel er hård for både ko og kalve, men hvad har egentlig betydning for, hvorvidt en ko får tvillinger? Det giver en ny dataanalyse foretaget af Dansk Holstein, SimHerd og VikingDanmark flere bud på.

Figur 1

Ydelsen er en vigtig faktor
En meget vigtig faktor i risikoen for tvillingefødsler er koens ydelse i perioden, hvor den drægtighedsgivende inseminering foretages. Denne sammenhæng mellem koens ydelse i foregående laktation og risiko for tvillingedrægtighed er illustreret i grafen figur 1, hvor risikoen for de forskellige kælvningsgrupper også kan ses. De farvede områder viser usikker-hederne på tallene, der især for tredjekalvs køerne stiger, når ydelsesniveauet stiger. Som det ses af grafen, har eksempelvis en tredjekalvs ko med en 305 dags ydelse på 12.000 kg EKM, cirka ti procent risiko for at blive drægtig med tvillinger, i forhold til cirka fem procent for koen, der yder 10.000 kg EKM. Kort sagt: Jo højere ydelse, jo større risiko for tvillingedrægtigheder.

Kælvningsmåned har også betydning
Kælvningsmåneden udgør også en risikofaktor for tvillingedrægtighed (se figur 2). Kælvninger fra maj til august skiller sig ud for alle racer, svarende til drægtigheder, der er etableret i august til november. Forklaringen på dette fænomen er i øjeblikket ikke klar.

Kælvningsnummer spiller ind
Tvillingekælvninger er mest almindelige hos ældre køer. For 1. kalvs køer er risikoen for en tvillingefødsel under en procent på tværs af racer. Dette tal stiger dog til over tre procent allerede ved anden kælvning, og er omkring 4,5 procent for 3. kalvs og ældre køer (figur 3).

Er tvillinger arveligt?
Har en ko fået tvillinger én gang, er der øget risiko for, at hun får tvillinger igen i en senere laktation. Ved Holstein kan der forventes cirka 2,5 gange større risiko for tvillingefødsel i følgende laktation (10,1 procent kontra 4,5 procent). Det betyder dog samtidig, at der er 90 procent chance for en enkeltfødsel. Så står man med en ko, der har fået tvillinger i den foregående laktation, er det derfor ikke nemt at forudsige, om hun er en ud af ti, der igen vil få tvillinger.

Figur 2

Store forskelle
Det er væsentligt at understrege, at der kan være stor forskel på et gennemsnit og det, den enkelte besætning oplever. Der er analyseret data fra cirka 1 mio. kælvninger fra 3. kalvs og ældre Holstein køer. Her har ti procent af besætningerne over syv procent tvillingefødsler, mens de ti procent mindst belastede besætninger ligger under to procent. De mange tal viser den massive variation mellem besætninger.

Udpegning af risikodyr er vanskeligt
Denne undersøgelse har vist, at der er væsentlig variation mellem besætninger, og nogle oplever tvillingefødsler i langt højere grad end andre. I disse besætninger skal man være mere opmærksom på køer, der opfylder de risikofaktorer, der er udpeget i undersøgelsen, nemlig højtydende køer, ældre køer og køer, der tidligere har fået tvillinger.

Figur3 (1)

Det anbefaler VikingDanmark

Anbefalinger for drægtighedsundersøgelser:

  • Drægtighedsundersøgelse fra dag 35.
  • Ved fund af tvillinger ved scanning gentages scanning efter dag 60, og koen undersøges igen ved afgoldning. Dette skyldes den høje abortrisiko.

Anbefalinger for management af dyr drægtige med tvillinger:

  • Aktivitetsmåleren skal blive siddende på køer drægtige med tvillinger
  • Gold koen af 7-14 dage tidligere end normalt
  • Tag specielt hensyn til koen i goldningsperioden
  • Ekstra opmærksomhed omkring kælvning (både ko og kalve)

Siden 2014 har andelen af tvillinger været støt stigende. Dog med en smule raceforskel.