VJ Chief Web

Hils på VJ Chief

Han er en ny Jersey-tyr med ekstrem højt NTM niveau!