Line Fruergaard Roed Vn Srgb Web

Har vi mon overset noget vigtigt?

Læs den seneste reproklumme af Viking kvægfagdyrlæge, Line Fruergaard-Roed.

I efteråret havde Danmark besøg af en af verdens mest anerkendte forskere inden for reproduktionsområdet, professor Stephen LeBlanc fra Canada. Han brugte fire dage på at undervise kvægbrugere, inseminører og dyrlæger i, hvordan vi får mest succes ud af vores arbejde med reproduktion. Særlig interessant var diskussionen omkring reproduktionslidelserne; subklinisk børbetændelse og pusproducerende skedebetændelse. Sidstnævnte kender vi som friske køer med slimholdigt skedeflåd med gule klatter flere uger efter kælvning (se billede). Diskussionen var interessant, da disse to lidelser ikke tillægges en vigtig betydning som reproduktionslidelser i Danmark, og vi har ikke et klart billede af, hvor ofte de faktisk forekommer. Ser vi ud over landets grænser til Canada og USA, er der en normal forekomst på mindst 20 % for begge lidelser, så mon vi har overset noget vigtigt?

Den subkliniske børbetændelse er for koens bør, hvad forhøjet celletal er for koens yver. Altså en tilstand, hvor man ikke kan se, mærke eller scanne sig til, at der er noget galt med koen, men immunforsvaret i børslimhinden er for aggressivt. Det vil resultere i en nedsat drægtighedsprocent ved inseminering, fordi miljøet i børen ikke er embryo-venligt. Diagnosen kan stilles med svaber. Dyr med subklinisk børbetændelse har op mod 40 % reduktion i drægtighedsprocent i forhold til raske dyr, så det er værd at være opmærksom på, om det er et problem i vores besætninger.

Samme reduktion ses hos køer med pusproducerende skedebetændelse. Der er ikke nødvendigvis pusholdigt flåd at se på halen, og diagnosen stilles ved at tage en prøve med en speciel ske i bunden af skeden. Køerne kan med tiden rense sig selv for begge tilstande, men kan hjælpes hurtigere på vej med prostaglandin-behandling. Skylning af børen med saltvand har også vist gode resultater i forhold til behandling af subklinisk børbetændelse og passer måske bedre med forbrugerønsker om mindre medicinforbrug. Under alle omstændigheder skal vi tage de kritiske briller på, så vi ikke overser noget vigtigt i bestræbelserne på at optimere reproduktionen i danske besætninger.