Hero EG1209004

Genomisk test giver bedre udbytte

En udregning fra SimHerd viser, hvorfor genomiske test er et vigtigt værktøj i forbindelse med salg af kvier.

Vi har tidligere regnet ud, at genomiske tests kan øge udbyttet med 10.000 kr. pr. år, når vi bruger testen til udpegning af de bedste kvier til inseminering med X-Vik og de ringeste køer til inseminering med kødkvægssæd. Når testomkostningerne er på cirka 7.280 kr. (der skal testes 40 kviekalve om året til 182 kr.), er profitten for landmanden på 2.720 kr. om året. I denne situation har vi imidlertid fremstillet ti kvier for meget i besætningen med en udskiftningsprocent på 30. Med andre ord kan vi sælge 25 procent af en årgang.

Teoretisk giver det god mening at sælge kvier på baggrund af NTM. Men vi ser typisk også på dyrenes udvikling (fænotype), når vi frasorterer kvier. Til sidst er selektion også et spørgsmål om timing; kan man komme af med de ringeste kvier på det tidspunkt, hvor køberen er klar til at aftage dem? I dette regneeksempel antager vi, at selektionen ikke foretages ”perfekt”, det vil sige, at vi ikke formår at sælge kvier med det laveste NTM-niveau, men i stedet for selekteres de blandt den ringeste halvdel.

Ved at sælge blandt den ringeste halvdel af kvierne stiger NTM-niveauet af de kvier, som bliver i besætningen (Tabel 1).

2021 12 07 10 57 24 81923 Vikingnyt 4 2021
* Merværdien af en Holstein kælvekvie med +1 NTM-enhed er 215 kr. (Fiske og Kargo, 2020).

Tabellen viser, at stigningen i NTM-værdi er større (+2.4), hvis selektionen baseres på en genomisk test i forhold til selektion uden genomisk test (+1.6). Med en genomisk test er vi i højere grad sikre på, at vi skiller os af med de avlsmæssigt ringeste kvier. Værdien af at selektere på baggrund af en genomisk test er 15.480 kr. i en besætning med 100 køer, hvor der indsættes 30 kvier om året (2.4 point x 215 kr. x 30 kvier).

Merværdien af den genomiske test er således på 5.160 kr. (172 kr. x 30 kvier). Udbyttet stiger fra 2.710 kr. til 7.870 kr. pr. 100 årskøer I introduktionen skrev vi, at genomisk test allerede har en værdi på 2.710 kr., når vi ser på den bedre respons, vi får ved brug X-Vik og kødkvægsæd. Denne værdi stiger til 7.870 kr., når vi inkluderer den bedre respons, når de 25 procent ringeste kvier sælges. Disse beløb afspejler værdien for en gennemsnitsbesætning; værdien i den enkelte besætning afhænger af besætningens strategi for brug af X-Vik og kødkvægssæd, eller niveauet af reproduktionseffektivitet og holdbarhed.

Jo skarpere man selekterer, jo mere tjener man Hvis man formår at sælge de 25 procent absolut ringeste kvier ud fra NTM, i stedet for at de sælges blandt den ringeste halvdel, er værdien af genomisk test på 8.385 kr. pr. 100 køer. Ved denne skarpere selektion er det endnu vigtigere, at man kender kviens sande avlsværdi. Den type selektion kan realiseres ved selektion blandt unge kalve eller ved slagt af de ringeste kvier.