Hero Smittebeskyttelse

Kvægbranchen danner fælles front for bedre smittebeskyttelse

Ny kampagne skal forbedre smittebeskyttelsen på landets bedrifter. Viking spiller en væsentlig rolle.

Kvægbranchen lancerer nu en ny kampagne om bedre smittebeskyttelse. Kampagnen skal blandt andet være med til at nå det strategiske mål om at udrydde Salmonella Dublin. Den skal imidlertid mere end det, forklarer Ida Storm, der er sektordirektør, Kvæg i Landbrug & Fødevarer.

 - Vi kan konstatere, at smittebeskyttelsesniveauet hos mange af de danske kvægbrugere kan være bedre. Der er derfor et potentiale, som vi gerne vil hjælpe kvægbrugerne til at udnytte, og der er ting, vi kan se, vil være oplagte at gøre for at mindske risikoen for eksempelvis Salmonella Dublin. Der er dog også en række andre væsentlige sygdomme, der kan smitte fra gård til gård eller internt på bedriften, siger hun og forklarer, at kampagnen er et initiativ, der skal være med til at understøtte det overordnede mål om bedre smittebeskyttelse på danske besætninger.

 - Kampagnen er et led i en langsigtet indsats, og en god måde at sætte fælles fokus på en væsentlig udfordring, siger Ida Storm og sammenligner god smittebeskyttelse med en forsikring; Med en lille indsats gør man risikoen for store tab meget mindre. Hvis der er landmænd, der tænker, at der i forvejen er så meget, de skal forholde sig til med klima etc., og de ikke orker at forholde sig til smittebeskyttelse også, hvad vil du så sige til dem?

- Jeg er godt klar over, at der er mange ting at kaste sig over, men man skal starte et sted og huske på, at alt hvad man gør, er bedre end ingenting. Og så er det vigtigt, at man får en god snak med sin rådgiver om, hvilke indsatsområder, der er oplagte at starte med, siger Ida Storm. Landmanden bærer i sagens natur selv et ansvar for, at hans bedrift bliver beskyttet mod smitte, og han skal derfor ikke være bange for at stille krav til dem, der af den ene eller anden grund gæster hans bedrift.

- Smittebeskyttelse er noget, der vedrører alle, der kommer på bedriften. Det er vigtigt, at det er noget, vi står sammen om på tværs af kvægklyngen. Og så skal man huske på, at ting, der kan synes besværlige i begyndelsen, med tiden bliver en vane. Derfor er det ekstra godt, at vi bakker hinanden op om de gode vaner, lyder det fra sektordirektøren. Kvægbranchen er gået sammen om en kampagne, der skal forbedre smittebeskyttelsen på landets bedrifter. Viking spiller en væsentlig rolle.

Bag kampagnen står: Viking, SEGES, Landbrug & Fødevarer, Dyrlægeforeningen, DLBR-centrene samt medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim. Viking og smittebeskyttelse Viking har et stærkt fokus på smittebeskyttelse og følger naturligvis de til enhver tid gældende regler. Herunder reglerne for tøj- og støvleskift samt besøgsregler for status 2 besætninger. Har vores medlemmer individuelle ønsker, efterlever vi også disse. Vores inseminører får dagligt information fra kvægdatabasen i forhold til potentielle smitteudbrud. Det sker gennem WebHandyVik, derfor er vi hele tiden opdateret. I VikShop fører vi desuden en række produkter, der kan hjælpe den enkelte kvægbruger med en effektiv smittebeskyttelse.

 

Bag kampagnen står:
Viking, SEGES, Landbrug & Fødevarer, Dyrlægeforeningen,
DLBR-centrene samt medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim.

Viking og smittebeskyttelse

Viking har et stærkt fokus på smittebeskyttelse og følger naturligvis de til enhver tid gældende regler. Herunder reglerne for tøj- og støvleskift samt besøgsregler for status 2 besætninger. Har vores medlemmer individuelle ønsker, efterlever vi også disse. Vores inseminører får dagligt information fra kvægdatabasen i forhold til potentielle smitteudbrud. Det sker gennem WebHandyVik, derfor er vi hele tiden opdateret. I VikShop fører vi desuden en række produkter, der kan hjælpe den enkelte kvægbruger med en effektiv smittebeskyttelse.