Hero Fullheight Goldencross F1artikel

Er der økonomi i at lave F1-kryds til salg?

Der er et stigende antal landmænd, der er interesserede i at få mindre køer. Når køerne bliver for store til sengebåsene og gangarealerne, medfører det flere skader, især på klove og ben. Det reducerer levetiden og produktiviteten, især for de store ældre køer, som skal tjene pengene. En måde at få mindre og ensartede køer på er ved at købe Holstein x Jersey kvier fra en jerseybesætning med et højt avlsmæssigt niveau. Dette kan forlænge staldens levetid, øge sundheden og velfærden i besætningen og dermed også øge DB. Samtidig kan produktionen af krydsningskvier også være en forretningsmulighed for Jerseylandmænd, der ønsker alternative salgskanaler med større afsætningssikkerhed. I denne artikel vil vi undersøge nogle af de forudsætninger, der skal være til stede, for at det er en god forretning at producere krydsningskvier til salg.

 

Stor forskel imellem besætninger
Det er meget individuelt, om det kan betale sig at lave kvier til salg, om det så er til eksport eller F1-kryds til andre besætninger. Derfor har vi opstillet tre forskellige besætninger med 200 køer: en med højt managementniveau, en gennemsnitsbesætning og en besætning med dårlig reproduktion (tabel 1).

NY TABEL 1
Tabel 1 - væsentlige nøgletal for de tre besætningstyper

Kvier til salg kræver god plads
Avlsstrategien i besætningen var som udgangspunkt ingen kønssorteret sæd (KSS) og ingen kødkvægssæd (KØD). I fremtidsscenariet satses der på at lave kvier til salg, derfor Avlsstrategi: 100% KSS jerseysæd på kvierne (op til 4 insemineringer, 4x), 70% KSS jersey- eller holsteinsæd på køerne (4x), 30% KØD på de avlsmæssigt ringeste køer. På den måde sikres renracede kviekalve fra de bedste hundyr i besætningen, F1-kryds på mellemgruppen og kødkvægssæd på den avlsmæssigt ringeste tredjedel af besætningen. Ved at ændre avlsstrategien, bliver andelen af kvier til salg øget væsentligt i alle tre typer af besætninger, samtidig bliver antallet af renracede tyrekalve drastisk reduceret (tabel 2). Det kræver dog meget plads til ungdyr. Hvis det ikke kan lade sig gøre i eksisterende rammer, kan det betyde en investering i en ny ungdyrstald. Alternativt skal kvierne sælges tidligt eller på kviehotel.

2021 11 18 10 55 12 Præsentation1 Powerpoint (1)
Tabel 2 – Antallet af solgte kælvekvier, renracede tyrekalve og antal ungdyr i de tre besætningstyper

Jo bedre management, des bedre forretning
Vi forventer, at prisen på F1-krydsningerne som minimum følger markedsprisen på renracede kvier, idet krydsningskvierne udviser fuld krydsningsfrodighed, er tillagt på jerseybesætningens middelgode køer og er efter de højest rangerende holsteintyre. Vi antager, at opdrætsomkostningerne inklusive udgifter til foder, strøelse mm. samt arbejde er 9 kr. om dagen pr. kvie. Hvis der regnes med en forrentning af eksisterende eller nye staldanlæg, vil det i stedet være 12 kr. om dagen pr. kvie.  Figur 1 viser DB pr. år ved salg af kvier. For alle besætningstyper, er der overskud ved en salgspris på minimum 10.000 kr. med opdrætsomkostninger på 9 kr. om dagen. For gennemsnitsbesætningen og besætningen med højt management, er der et pænt overskud selv ved en salgspris på 9.000 kr. med opdrætsomkostninger på 9 kr. om dagen.

2021 11 18 11 03 59 Præsentation1 Powerpoint

Forrentning af en ny stald stjæler overskuddet
Skal der tillægges 3 kr. om dagen til forrentning af en ny stald, er det en dårlig forretning for besætningen med dårlig reproduktion at producere krydsningskvier, selvom salgsprisen er 12.000 kr. For en gennemsnitsbesætning og en besætning med højt management, er der stadig et begrænset overskud ved at producere krydsningskvier, men ikke i samme omfang. Selvom der ikke nødvendigvis er et stort overskud at hente, er der en afsætningssikkerhed på overskudskvier, hvilket i sig selv også har værdi.

2021 11 18 08 55 10 Præsentation1 Powerpoint

Salg af F1-kryds er en god forretning for nogen
Salg af F1-kryds er en effektiv måde at reducere antallet af renracede tyrekalve, samtidig med at lave krydsningskvier af en god kvalitet. Det kræver dog, at det kan lade sig gøre i eksisterende rammer, da forrentning af en ny stald stjæler en stor del af overskuddet. Hvis der kan laves en kontrakt med en fast aftager, har man afsætningssikkerhed, og er ikke afhængig af markedspriser og udsving i efterspørgsel på kvier.

Hvad er et F1-kryds?

F1-kryds er den betegnelse, der bruges til at beskrive første generations krydsningsdyr. F1-krydsninger udtrykker maksimal krydsningsfrodighed, og de vil derfor være meget produktive og funktionelle dyr.

DairyCross

Denne undersøgelse er lavet som led i DairyCross-projektet, der modtager tilskud fra Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri