IMG 1181 Srgb Web

Brug af kødkvæg på malkekvæg er hastigt voksende

Brug af kødkvæg på malkekvæg er hastigt voksende og et vigtigt managementredskab i mange besætninger.

I det danske registreringssystem har vi formentlig verdens bedste dataopsamling på krydsningskalve, og vi kan derfor også lave de bedste og mest sikre indekser på vores kødkvægstyre baseret på data fra krydsningsafkom. Og tyrenes tal er 100% sammenlignelige på tværs af racer. Der er derfor mere fokus på at lave de bedste tyre, fremfor at vælge en specifik race og indekset vi sammenligner på er NBDI (Nordic Beef x Dairy index) – et totalindeks, der svarer til NTM hos malkekvæg.

Hidtil har næsten 80 % af kødkvægssæden benyttet på malkekvæg været Blåkvæg, som dog ikke er anvendt hos økologer. De afprøvede Blåkvægtyre er meget populære både hos malke- og slagtekalveproducenter og det er meget forståeligt, da deres afkom både har gode fødselsegenskaber og slagteegenskaber, men ikke mindst er de også gode på mange af de bløde egenskaber som fx drikkelyst. På det seneste har der været forskellige signaler omkring fremtidig brug af Blåkvæg, specielt pga. racens udfordringer med selv af føde kalve som renracede. Alle Blåkvægstyre som Viking ejer eller importerer sæd af via den Britiske samarbejdspartner, er dog født naturligt.

Viking ønsker at levere det produkt, der efterspørges. Der er derfor fuld gang i at producere attraktive alternativer til Blåkvæg – der både kan konkurrere på håndterings-, fødsels- og produktionsegenskaber. På Vikings nuværende krydsningsbrugsplan er der flere forskellige racer, der er alternativer, men der findes ikke et 100% alternativ til Blåkvæg, som alle med fordel kan skifte til her og nu. Viking har sat gang i avlsprogrammer for kendte racer som bl.a. Charolais og Angus, men der arbejdes også på forskellige krydsningskombinationer – eksempelvis krydsningstyre mellem Angus og Charolais. P.t. vil et drastisk og hurtigt skifte væk fra Blåkvæg betyde store kompromisser på ovennævnte egenskaber. Dette kan medføre flere vanskelige kælvninger eller store kompromisser på produktionsegenskaberne ude i besætningerne.

IMG 1174 Srgb Web

Den fælles anbefaling fra Viking, SEGES og Danish Crown er derfor, at vi laver en styret overgang og reducerer brug af blåkvæg over 3-5 år, alt imens vi får afprøvet alternative tyre/racer i vores nordiske avlsprogram. På den måde sikrer vi, at vi ikke opbygger andre etiske og økonomiske udfordringer ved at hoppe for hurtigt og massivt over på alternative racer. For at sikre sikker afprøvning af de nye tyre og racer, er det vigtigt, at vores mælkeproducenter bruger ca. 10% af uafprøvede tyre (ungtyre), så vi kan få data på næste generation.

 

Anbefalingen er derfor

  • Lav en strategi for anvendelse af kødkvæg i din besætning med din avlsrådgiver
    • Y-Vik, X-Vik, renracede kvier til salg/udvidelse
  • Brug de bedste kødkvægstyre på krydsningsindeks uafhængig af race
  • Brug min 10% kødkvægs ungtyre
  • 3-5 års sigte på avlsmæssigt at finde alternativer til Blåkvæg.