Line Fruergaard Roed Vn Srgb Web

Blod ved inseminering. En chance eller en ommer?

Læs den seneste reproklumme af Viking kvægfagdyrlæge, Line Fruergaard-Roed.

Blodigt flåd fra køer og kvier er en observation, vi typisk forbinder med perioden lige efter brunst. Lidt firkantet kan man sige, at efter stående brunst kommer ægløsningen efter 8-10 timer og derefter blødningen. Så ved vi, om inseminering er timet rigtigt. Arbejder du med levende dyr, ved du også, at biologi aldrig er firkantet. Derfor kan blødningen, der fungerer som en synlig rettesnor i langt de fleste tilfælde skabe forvirring, når den ikke passer ind i rammen.

Fysiologisk hænger blødning efter brunst sammen med et skifte i hormonniveauer omkring brunst og ægløsning. Blodet kommer fra børslimhinden, særligt fra de steder hvor fosterhinderne kan lave deres forbindelse, når koen opnår drægtighed. Det er værd at bide mærke i, for det er en udbredt misforståelse, at blodet stammer fra ægløsningen på æggestokken.


Det store spørgsmål

Alle dyr bløder efter brunst, men det vil kun være synligt hos cirka 55% af køerne og 85% af kvierne. Resten af dyrene vil optage blodet hen over slimhinden igen. Blødningerne ses gennemsnitligt 24 timer efter brunstens ophør men med meget store variationer (2-48 timer), og nogen falder helt uden for nummer og bløder samtidig med brunsttegn inden ægløsning. De vil ses i praksis som dyr, der bløder meget tæt på brunstalarmer fra aktivitetsmåleren og giver forvirring om, hvordan brunsttegn og aktivitetsmålere skal tolkes. Erfaringer fra Israel siger, at tidlige blødninger er mest almindelige hos kvier og unge køer, men der er ingen videnskabelige opgørelser over forekomsten.

Det store spørgsmål er så: Skal man inseminere et dyr, der bløder tæt på brunstalarm eller stående brunst, eller kan det ikke betale sig? Mange landmænd og inseminører har erfaringer med dyr, der er blevet drægtige trods blødning ved inseminering, og aldrende undersøgelser viser drægtighedsprocenter omkring 30%. Så inseminering ved let blødning kan i mange tilfælde betale sig for det enkelte dyr. Ser man aldrig en blødning ved inseminering, skal man derimod tjekke, at der ikke insemineres for tidligt i besætningen. En tommelfingerregel er at 3-5% af dyrene skal vise blødning ved inseminering - ellers er du for ivrig.