Yver 1

Afkomsinspektørerne indsamler ikke længere malketid

- men glem ikke temperament!

I mange år var avlsværdital for malketid baseret på din bedømmelse af den enkelte ko`s malketid sammenlignet med de andre køer i besætningen. I takt med at det blev muligt at indsamle information om malkningens længde fra almindelige mælkemålere og AMS, er nye helt objektive data blevet tilgængelige. Disse typer af registreringer udgør i dag hovedparten af de data der indgår i avlsværdivurderingen for malketid.

Vi har i en overgangsperiode også indsamlet kvægbrugerens bedømmelser af malketid, men det stopper pr. 1. januar 2021.

Meget vigtigt at fortsætte med at registre temperament!

Selvom du ikke længere skal registrere malketid når afkomsinspektøren kommer på besøg, skal du stadig huske at kigge på den seddel du får forud for besøget. Det er MEGET vigtigt at du husker at vurdere køernes temperament. Temperament er stadig en meget vigtig egenskab i avlsarbejdet og den bygger stadig udelukkende din vurdering af køerne i besætningen