Henrik Biilmann CEO 01

Adm. direktør Henrik Billman forlader VikingGenetics

Da rollen som adm. direktør hos VikingGenetics har ændret sig markant, i forhold til de forudsætninger der var, da Henrik Biilman tiltrådte stillingen, har han sammen med bestyrelsen for VikingGenetics besluttet at afslutte samarbejdet.

Henrik vil derfor have hans sidste arbejdsdag hos VikingGenetics den 26. februar 2021. Indtil da, vil han fortsat varetage hans arbejdsopgaver som adm. direktør.

Lars-Inge Gunnarsson (Bestyrelsesformand, VikingGenetics) udtaler:
“ VikingGenetics bestyrelse ser med beklagelse at Henrik forlader firmaet. På trods af mange udfordringer I løbet af 2020, har vi været imponeret over de resultater Henrik har opnået i den tid han har været vores adm. direktør.

Det er også vores klare indtryk at Henrik har været højt respekteret for hans kompetencer og ledelse blandt ansatte, samarbejdspartnere og ejere af VikingGenetics.

Vi ønsker Henrik al held og lykke fremover”.

 Henrik Biilmann udtaler:
“ Jeg har været rigtig glad for at have mulighed for at lære VikingGenetics at kende og ikke mindst de dedikerede kollegaer og folkevalgte. Jeg blev modtaget med åbne arme og følte mig meget velkommen i firmaet da jeg startede.

Jeg er stolt af de resultater vi har opnået, på trods af de udfordringer vi har stået overfor i 2020. Er derfor også trist over, at jeg måtte konkludere, at min tid hos VikingGenetics vil være meget kortere, end jeg forventede, da jeg startede 1. februar 2020.

Jeg takker bestyrelsen for deres samarbejde og ønsker VikingGenetics det bedste i fremtiden”.

Indtil stillingen er genbesat og en permanent løsning er fundet, har bestyrelsen besluttet at ansætte Niels Bo som den midlertidige adm. direktør.

Niels Bo har tidligere været adm. direktør for VikingGenetics og kender derfor firmaet og nogle af de ansatte allerede.

Han vil primært stå for den administrative del af de arbejdsopgaver, der hører til rollen som adm. direktør og fungere som bindeleddet mellem VikingGenetics bestyrelse (f.eks. forberedelse, eksekvering og opfølgning af bestyrelses- og repræsentantskabsmøder), mens management teamet hos VikingGenetics vil varetage den daglige drift af virksomheden.

For mere information kontakt:

Lars-Inge Gunnarsson, Tlf.: +46 70 970 98 28

Henrik Biilmann, Tlf.: +45 23 83 87 88

Niels Bo, Tlf.: + 45 40 18 16 88