Half Hero Quarter Size (15)

Årsresultater fra Ydelseskontrol

Året er ved at rinde ud, og det betyder at der gøres status.

Vi har valgt at formen bliver lidt anderledes end tidligere år. ”Beretningen” er primært et tabelværk, som sendes ud sammen med VikingNyt. Tabellerne er lavet, som vi kender dem fra tidligere år, men vi har i år valgt at inddele racevis. Som det fremgår af tabelsamlingen, er der mange imponerende resultater. Det er en fornøjelse, når pasning og genetik går op i en højere enhed. Uden valide data til management, avl, benchmarking og dokumentation, har vi ikke mulighed for at forbedre os.

De kommende år vil øge kravet til vores datagrundlag. Vi skal blandt andet spille ind til klimadagsordenen. Det stiller store krav til vores data og validiteten af dem. Her vil ydelseskontrollen være en væsentlig del af løsningen. Det er vigtigt at sikre, at arbejdet omkring kontrolarbejdet og indsamling af data, forbliver på landmandens hænder. Det er en opgave, vi som folkevalgte sammen med vores ansatte konstant og vedholdende arbejder for.

 

Tak til alle mælkeproducenter, samarbejdspartnere, folkevalgte, og ansatte. Uden fælles indsats kan vi ikke udvikle vores service og levere det produkt, der efterspørges.

 

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
God læselyst.

Michael Jensen
Formand for driftsbestyrelsen