Arne1

Arne er tilfreds med krydningskøers størrelse og produktion

Læs om Arne Østergaards gode erfaringer med krydsningskøer. Bl.a. den godmodige Jersey-adfærd fornægter sig ikke.
For år tilbage omlagde Arne Østergaard sin strategi og gik fra en renracet Holsteinbesætning til Kombi-Kryds. Et krydsningskoncept, som bibeholder avlsinteressen og pladsen til en kerne af renavlsdyr af besætningens oprindelige race.

- Jeg var rigtig godt tilfreds med mine Holsteinkøer, men jeg var lige så godt tilfreds med mit staldanlæg. Valget var naturligt for mig, så stalden forbliver i nuværende form, og køerne måtte tilpasses det eksisterende anlæg, forklarer Arne Østergaard som det bærende argument for den strategiske ændring imod erfaringer med krydsningskøer.

Arne Østergaard ønskede hurtig en effekt i størrelsen, og derfor faldt valget på Jersey som første indkrydsningsrace og RDM som efterfølgende race. De ringeste køer blev insemineret med Jersey, og der var stor spænding, da F1-generationen kælvede ind (første generation af krydsningsafkom).

 - Jerseykrydsningerne overraskede virkelig positivt, da de kælvede ind og begyndte at levere mælk i tanken, siger Arne Østergaard.

Krydsningerne blev sammenlignet med de udmærkede renracede Holstein-køer, der havde kælvet ind samtidig, og beslutningen om fuld krydsning i besætningen blev taget. Omkring spørgsmålet til størrelsesforskelle er Arne Østergaards svar klart. Krydsningskøerne er mindre, men overraskende ensartet. Den mindre størrelse fungerer perfekt i sengebåsene, og de mindre køer oplever ikke problemer med hverken at komme frem til foderbordet eller til robotten. Arne Østergaard pointerer smilende, at adfærden fra Jersey er tydelig at spore.

- Mine krydsningskøer er langt mere nysgerrige og generelt nogle dejlige dyr at arbejde med, siger Arne Østergaard.

 

Arne2
Arne Østergaard

Hav styr på strategien
De strategiske ændringer i avlsarbejdet har ikke fjernet interessen for avlsarbejdet hos Arne Østergaard, næsten tværtimod. Han venter med længsel og utålmodighed på muligheden for at genomiske avlsværdital til selektion og øget avlsfremgang i besætningen. Med robotter og et mål om en lav udskiftningsprocent, da er det vigtigere end nogensinde før at vælge de rigtige dyr til opformering af fremtidige hundyr.

 - Man skal have styr på sin strategi og opformering. Jeg anvender 70 procent kødkvæg på køerne, og jeg tror, at anvendelsen bliver endnu højere. Jeg har årligt et overskud af kvier til salg, og aktuelt skubber nye kvier velfungerende køer ud af stalden, lyder det fra Arne Østergaard, der tilføjer:

- Jeg anvender maksimalt X-Vik malkerace og Y-Vik kødkvæg, nu venter jeg bare på muligheden for genomisk selektion på mine hundyr.

Fakta:
Overgård v/Arne Østergaard
Ydelse: 12.530 kg EKM
Fedt 4,65% og protein 3,72%
70% kødkvæg på køer, Y-VIK ved 1.og 2. ins.