Ændringer for X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv februar 2023

I forbindelse med indekskørslen for februar 2023 sker der to større ændringer, som påvirker indekserne X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv.

Slagteprocent i X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv

I november 2022 publicerede vi første gang indekset for slagteprocent, men det er først i februar 2023 at det bliver indregnet i X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv. Ændringen medfører betydelig re-rangering både inden for og på tværs af racer. Helt overordnet vil Blonde, INRA- og Blåkvægstyre blive påvirket mest positivt, mens Angus, Hereford og Simmental tyre vil falde mest i X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv.

 

Basen bliver justeret så den afspejler de tyre som bliver anvendt i Danmark

X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv bliver justeres til en base bestående af alle danske krydsningskalve, der ved publiceringstidspunktet er mellem 2 og 5 år gamle. Det betyder, at fremover vil X-Mælkeproducent og X-slagtekalv være 0 kr. for en tyr, der er far til en gennemsnitlig dansk krydsningskalv. Hidtil har X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv været højere, fordi basedefinitionen var nordisk. I den hidtidige base indgik Blåkvægs-kalve ikke, da Blåkvæg ikke anvendes i Sverige og Finland. Ændringen af basedefinitionen har ingen indflydelse på rangeringen af tyrene, men det påvirker alene niveauet af X-Mælkeproducent og X-Slagtekalv. Det betyder at alle tyre i gennemsnit falder 89 kroner i X-Mælkeproducent fra november 2022 til februar 2023. Ændringen af basen betyder groft sagt, at vi flytter noget værdi fra den individuelle korrektion baseret på faderens X-Slagtekalv ned i det generelle kødkvægstillæg, som deles mellem 50:50 mælke- og slagtekalveproducent. Kalvens samlede produktionsværdi er således uændret, men slagtekalveproducenten betaler lidt mindre for kalve efter afprøvede tyre når de afregnes med DMS afregningsmodulet fordi kødkvægstillæget deles 50:50. Omvendt vil kalve efter uafprøvede tyre stige lidt i pris, da de prissættes med udgangspunkt i det generelle kødkvægstillæg, som er blevet højere.