X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VJ Svick, VJ Sort, VJ Luxi, VJ Google, VJ Kantona, VJ Laster og VJ Lando. Se komplet liste nedenfor.