Besætningsbesøg og Årsmøde - Viborg/Skive Holstein 

 

Onsdag den. 31. januar 2024 kl. 10.15- 14.00
Dommerbygaard ApS, Viborgvej 123, Dommerby, 7800 Skive

 

193 årskøer – 15.400 kg EKM
Gennemsnit NTM: Køer: 4 og kvier: 14
Her vil vi høre om, hvordan det har været at skifte fra malkestald til robotter.
Program
Kl. 11.45 Årsmøde i Søby-Højslev Arena, Stoholmvej 20, 7840 Højslev
– Middag (foreningen er vært)

 

Efter middagen:


Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af revisor
5. Uddeling af anerkendelser
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt


Efter mødet vil det være muligt at komme med indspil og ideer til avlsforeningen.
Slutteligt et fagligt indlæg: Aktuelt nyt fra avlen v/Thomas Lind


Mødet forventes afsluttet ca. kl. 14.00
Indkomne forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 25. januar.


Tilmelding senest torsdag den 25. januar på linket - Tryk her