Avlsforeningen Vestjydens Holstein inviterer til Årsmøde 2023

Tirsdag d. 31. januar 2023

Program

Kl. 09.30 Morgenkaffe på: Holsted idrætscenter, Højmarksvej 18, 6670 Holsted

Kl. 10.00 Årsmøde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virke ved formanden
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor, på valg er - Anders Sørensen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Efterfølgende vil avlsrådgiver Jan Hinrichsen orientere om aktuelt nyt fra Dansk Holstein, uddeling af diplomer og anerkendelser.

Kl. 11.30 Besøgsværterne Brian Lykkebo Nielsen og Henrik Henneberg, Hejrskov mælk, vil fortælle om den daglige styring af malkekvægsbedriften, foderplan, avlstrategi mm, samt bedriftens mål og fremtidsperspektiver.

Kl. 12.00 Middag (inkl. øl/vand)

Kl. 13.15 Besætningsbesøg hos: Hejrskov mælk, Ribevej 13A, 6643 Føvling
Spændende moderne malkekvægsbedrift bestående af 2610 årskøer med rigtig gode produktionsresultater. Udvidet løbende over de seneste år, hvor seneste nyt er goldko/kælvningsafdeling.
Tæt samarbejde med avlsrådgiver omkring løbende optimering af avlsstrategien og reproduktionen.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 7, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 24. januar 2023.

Avlsforeningen er vært ved hele arrangementet.

 

Tilmelding til VikingDanmark senest onsdag d. 25. januar 2023 på tlf. 8728 2000 eller [email protected]