Vendsyssel Holstein Årsmøde og besætningsbesøg

Tirsdag den 31. januar 2023 – kl. 10.30

Program

Kl. 10.30 Besætningsbesøg hos I/S Gl. Ingstrup, Møllebækvej 20, Ingstrup, 9480 Løkken
- 415 DH-årskøer
- 11.664 kg EKM
- Har for nyligt bygget til stalden samt indsat 2 robotter
- Er med i projekt med Bovaer for reduktion af methan

Kl. 11.45 Middag – Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå
(foreningen er vært)

Kl. 12.45 Årsmøde
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden for bestyrelsen
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen/avlsforum (7/4)
6. Valg af revisorer
- På valg er Henrik Mølhus og Christian Andersen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Overrækkelse af anerkendelser.

Nyt fra Holstein v/Nanna Hammershøj

Kl. 14.30 Afslutning

Tilmelding senest torsdag den 26. januar
– tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]