Ringkøbing Holstein Årsmøde 2023

Torsdag d. 26. januar 2023

Program

Kl. 19.00 Besætningsbesøg hos I/S Spangsberg v/Jørgen og Jacob Spangsberg, Kongsholmvej 5, 6900 Skjern
730 årskøer – 12.479 Kg EKM – 4,04 % fedt – 499 kg fedt –
3,48 % protein – 430 kg protein – 929 kg F + P
Kom og se en spændende malkekvægsbedrift med en rigtig god produktion.
For at udnytte besætningen bedst, anvendes der en stor andel kødkvæg og kønssorteret sæd. CFIT Skylning.

Kl. 20.15 – 21.00 Ordinær årsmøde i Rækker Mølle Hallerne, Tylvadvej 2, 6900 Rækker Mølle
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen og Dansk Holstein Avlsforum
5. Eventuelt

Kl. 21.00 Kaffe og kage

Kl. 21.15 Kort avlsnyt v/Steen Fjordside

Mødet forventes afsluttet kl. 21.30

 

Tilmelding til VikingDanmark senest fredag den 20. januar 2023 på tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]